Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa ht årskurs 3

Skapad 2016-08-16 15:21 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Idrott och hälsa
...

Innehåll

Syften för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Undervisningens innehåll: Vad?

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Simning i mag- och ryggläge.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vecka 34-35: Simundervisning där simkunnigheten kontrolleras och utvecklas. Hantering av nödsituationer vid vatten. 

Vecka 36-40: Undervisning utomhus som innehåller skolgårdsorientering, olika lekar, spel och idrotter.

 Vecka 41-51: Undervisning inomhus som innehåller olika lekar, spel och idrotter. Vi kommer även att träna rörelse i kombination med olika gymnastikredskap. Extra vikt läggs vid samarbete och hänsynstagande.  

 

.

  

Centrala begrepp

Anpassa och variera rörelser efter aktivitet

Hänsyn och samarbete

Orienteringsförmåga

Simkunnighet

 

 

 

Kunskapskrav (för år 6)

Här kopplar du kunskapskraven från läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
 • Idh  E 6
  Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
 • Idh  E 6
  Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
 • Idh  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
 • Idh  E 6
  Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Bedömning

Bedömning görs fortlöpande. Elevernas förmåga att anpassa och variera sina rörelser dokumenteras vid några tillfällen genom att undervisande lärare filmar med Ipad (fungerar som stöd i bedömningen). 

Utvärdering

Utvärdering sker i slutet av höstterminen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: