👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Travel the world

Skapad 2016-08-16 15:27 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde i engelska för årskurs sex tänkt att inspirera till att upptäcka världen och att presentera en vald plats i världen skriftligt och muntligt.
Grundskola 6 Engelska

Ett arbetsområde i engelska för årskurs sex, tänkt att inspirera till att upptäcka världen genom att läsa om, titta på filmer om och skriva om platser i världen och presentera dem i bild & text i en fiktiv resebyrå. Presentationen sker även muntligt och spelas in på iPad.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

 

Undervisningens innehåll: Vad?

Undervisningens innehåll: Hur?

Undervisningen kommer att läggas upp enligt följande:

I Läroboken Happy 6 kommer vi att läsa och lyssna på texter om bland annat upptäcktsresande, Sydafrika och Canada, i grupp och individuellt.

I arbetsboken kommer vi att göra övningar och träna en del grammatik, samt göra lyssningsövningar.

Vi kommer att se filmer om olika platser i världen på engelska och samtala om dessa i par och grupp.

Eleverna kommer att använda sina iPads till att söka bilder och information (texter/filmer) om platser i världen de skulle vilja besöka.

De ska sedan skapa en egen Powerpoint om en plats de vill "marknadsföra" med bild och text i en påhittad resebyrå.

Arbetet är tänkt att utföras enskilt - men samarbete planeras i form av att de hjälper varandra att läsa igenom texter för att förbättra dessa ytterligare enligt en matris/checklista (kamratbedömning).

 

En muntlig presentation om det resmål en har valt genomförs i helklass eller tvärgrupper och presentationen spelas in på iPad.

 

Centrala begrepp

country

Capital

city, village

weather (temperature, seasons)

sights

nature

sea/ocean

coast

beach

island

language

environment

shopping

museum

landmark

famous (people/places/Buildings)

means of transportation (boats/aeroplanes/trains/cars/bikes/busses...)

history

Money, currency

 

 

 

Kunskapskrav (för år 6)

Bedömning

Förmågan att förstå och tolka innehållet i olika texter.

Förmågan att formulera sig i tal.

Förmågan att formulera sig i skrift.

 

Bedömningen av det färdiga arbetet om att presentera ett "resmål" kommer att ske vid inlämning digitalt (Powerpoint, film eller skriftligt arbete) samt vid muntlig presentation (som spelas in på ipads)

 

Hör- och läsförståelse kommer även att bedömas under arbetets gång, eleverna informeras tydligt om när det är övning och när det är bedömning.

Utvärdering

Uppgifter

 • My place in the world

 • My place in the world

 • My place in the world

 • Travel the world

 • Travel the world

 • glosförhör online fredag 23 sep

 • glosprov fredag 23 sep

 • grammatikprov

 • Grammatikprov

 • Grammatikprov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6