Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus åk 8 - ht 16

Skapad 2016-08-16 15:56 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Fysik NO (år 1-3)
Vad är ljusets hastighet och hur bildas regnbågar? Det och mycket mer kommer vi lära oss under vecka 38 då vi jobbar med ljus. Veckan avslutas med ett prov!

Innehåll

Mål

Efter detta avsnitt ska du:

 • kunna beskriva reflexionslagen
 • kunna beskriva ljusets brytning
 • kunna beskriva ögat 
 • kunna beskriva olika synfel
 • känna till hur och varför ett prisma kan bilda ett spektrum av färg
 • veta att färger består av ljus med olika frekvens
 • känna till att ljus kan beskrivas som både en vågrörelse och partikel

Du ska kunna använda dig av följande begrepp:

 • ljuskälla
 • reflexion, brännpunkt, brännvidd
 • konkav, konvex
 • totalreflexion
 • fiberoptik
 • närsynt, översynt
 • prisma, spektrum
 • polariserat ljus
 • komplementfärg
 • pixlar
 • fotoner

Arbetssätt

 • genomgångar
 • filmvisning
 • inläsning och svara på frågor (i OneNote!)
 • laborationer
 • prov!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: