Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra

Skapad 2016-08-16 19:37 i Förslövs skola F-9 Båstad
Arbetsområdet tar upp centralt innehåll som rör algebra och samband.
Grundskola 7 – 9 Matematik
Algebra är räkning där man använder symboler, till exempel bokstäver, som representerar tal. En symbol kan behövas om talet är okänt och därför inte kan skrivas med siffror. Ett av de mest kraftfulla matematiska verktygen som finns när det gäller att lösa problem, förklara begrepp, resonera och kommunicera är just algebra eller bokstavsräkning. Så låt oss komma igång...

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Du visar dina kunskaper när du använder algebra och ekvationslösning som ett medel för att kommunicera och lösa matematiska problem och lyssnar på och bemöter dina kompisars resonemang och kommunicerar dina egna tankar muntligt och skriftligt med symboler, algebraiska uttryck, formler och ekvationer på lektioner. 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 • formulerar och löser olika problem i bekanta och verklighetsnära situationer och hur du resonerar om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet,
 • ger förslag till alternativa tillvägagångssätt,
 • anpassar dina metoder till sammanhanget,
 • kan använda ändamålsenliga och effektiva metoder för att göra beräkningar,
 • redogör för och samtalar om dina lösningar
Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

• För att du ska kunna använda algebra då du resonerar och löser problem så kommer vi träna oss på att hantera algebraiska uttryck t.ex. förenklar, bryter ut ett tal eller en variabel, beräknar uttryckets värde för olika värden på variabler med mera.


• För att du ska kunna använda ekvationer för att lösa problem tränar vi på att formulera relevanta ekvationer utifrån olika verkliga frågor och utveckla olika metoder för lösning av ekvationer av första graden (t.ex. 4x+12=80).


• För att du ska utveckla din förmåga att resonera om dina lösningars rimlighet tränar vi att pröva lösningar till en ekvation och resonera om andra möjliga lösningar.


• Vi har gruppuppgifter för att utmana tänkandet och tränar oss då på att följa, framföra och bemöta matematiska resonemang om variabler, uttryck, formler och ekvationer genom att diskutera med varandra tex genom postersessioner.


• Vi arbetar med olika problem för att träna förmågan att välja strategier och använda lämpliga matematiska metoder


• För att du ska kunna kommunicera dina tankar tränar vi på att beskriva och förklara algebraiska uttryck, formler och ekvationer med olika uttrycksformer tex bilder, ord, diagram och matematiska symboler och växlar mellan dessa.Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: