Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva åk 3

Skapad 2016-08-16 19:41 i Surteskolan Ale
Grundskola F – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Under läsåret 2016/17 kommer vi jobba med följande moment i svenska.

Innehåll

Syfte
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Förmågor som ska utvecklas är att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Mål som ska uppnås

 • Använda stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.

 • Kan skriva olika typer av texter, t.ex. saga, dikt, instruktion, faktatext mm.

 • Kan skriva med läslig handstil och på dator.

 • Kan läsa igenom och förtydliga sina texter.

 • Stava vanliga ord rätt och ord som man själv ofta

  använder.

 • Sortera ord i alfabetisk ordning.

  Vi ska träna kunskaperna kring

 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 • Handstil, att forma bokstäverna så texten blir läslig.

 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i

  efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.

 • Alfabetet och alfabetisk ordning.

Så här ska vi träna kunskaperna

 • Skriva olika typer av texter, t.ex. saga, faktatext och instruktion

 • Skriva faktatexter med hjälp av stödord/tankekarta

 • Skriva berättande text med inledning, handling och avslutning.

 • Skriva med hela meningar och använda stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.

 • Skriva tydligt så att det går att läsa utan svårighet, samt kan skriva på dator.

 • Efterarbete av texter och träna på att förbättra dem.

 • Kamratrespons genom att ta emot råd hur du kan förbättra dina texter och även ge råd till andra om hur deras texter kan bli bättre.

 • Träna på att stava vanliga ord genom läsning, olika skrivövningar samt att skriva egna texter.

 • Träna på alfabetisk ordning genom olika övningar.

Detta ska bedömas
 • Att du stavar vanliga ord rätt.
 • Att du använder skiljetetecknen på rätt sätt i dina texter.
 • Att du kan skriva olika typer av texter med dess typiska särdrag och karaktär.
 • Att du skriver med läslig handstil.
 • Att du kan skriva en text på dator.
 • Att du kan ge kamratrespons (t.ex. ”Två stjärnor och en idé”).
 • Att du kan ta emot kamratrespons och därigenom förbättra din text till ett bättre slutresultat.
 • Att du stavar rätt på ord som du ofta använder.
 • Att du kan alfabetisk ordning och kan sortera efter första och andra bokstaven (t.ex. Klara, Klas)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: