Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rättigheter och skyldigheter på nätet åk 5

Skapad 2016-08-16 21:51 i Vallhallaskolan F-6 Oskarshamn
Eleverna får möta och diskutera en rad spännande, men komplexa frågor som de kanske redan måste hantera i sin nätvardag.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Religionskunskap Svenska Samhällskunskap

Vad är ok och inte ok på nätet? 

Innehåll

Kursplan i ämnet samhällskunskap, religion och svenska

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re  4-6
  Etik Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Re  4-6
  Etik Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
 • Re  4-6
  Etik Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Arbetssätt och undervisning

Intro: Diskussion kring internetvanor och webfavoriter.

Rättigheter och skyldigheter på nätet utifrån barnkonventionen.

Vad är ok och inte ok på nätet - på nätet? Låta eleverna ta ställning till olika scenarier och fundera på vad som känns jobbigt och inte. 

Diskutera vardagliga men inte helt okomplicerade nätdilemman. 

 

Visa vad du lärt dig

 

Delta i diskussionerna.

Skriftligt svara på frågor.

Tidsram

Ca 1-2 veckor.

Bedömning

Bedömning sker i förhållande till kunskapskraven i religion, samhällskunskap och svenska åk 6.

 

Kopplingar till läroplan

 • Re  E 6
  Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
 • Re  E 6
  Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Re  C 6
  Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Sh  E 6
  Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
 • Sh  E 6
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
 • Sh  E 6
  Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: