Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor och myter

Skapad 2016-08-17 09:22 i Söderskolan Falkenberg
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med sagor och myter.
Grundsärskola 7 Svenska

Människor har berättat sagor för varandra i hundratals år, det har roat, gett svar på stora frågor och skapat gemenskap. Men hur är en saga egentligen uppbyggd? Och vad måste finnas med för att det faktiskt ska vara en saga? Detta och mycket mer kommer vi att arbeta med i det här arbetsområdet. 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med det här arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • läsa, förstå och tänka kring sagor och myter
 • skriva en saga samt skriva en analys av en saga
 • arbeta med innehåller i sagor och myter

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa, förstå och reflektera över olika texter,
 • Sv
  Syfte skriva texter för olika syften och mottagare,
 • Sv
  Syfte bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • läsa sagor och myter
 • visa läsförståelse
 • skriva en saga med en fungerande struktur och grammatik
 • använda digitala verktyg för att skriva och strukturera din saga
 • tänka kring sagors budskap och handling

Hur ska det bedömas?

 • skriftlig och enskild analys av en saga
 • egenproducerad saga
 • arbete med respons

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Eleven kan med stöd av bilder läsa texter från olika genrer.
 • Sv  E 9
  Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
 • Sv  E 9
  Dessutom medverkar eleven i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
 • Sv  E 9
  Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.

Undervisning och arbetsformer

 

 • läsa sagor och myter, enskilt, i helklass och i grupp
 • analysera olika sagor
 • förbereda och skriva en egen saga
 • ge respons på klasskamraters sagor och ta emot respons på sin egen saga 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och faktatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och faktatexter Berättande texters budskap och uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: