Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lucia 2016

Skapad 2016-08-17 09:58 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Arbetsområde Lucia, hösten i åk 6.
Grundskola 6 Musik

Under hösten arbetar vi med att skapa skolans luciatåg utifrån förmågorna i musik och med koll på kunskapskraven.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Musicera

 • Sjunga tillsammans i olika genrer, unisont och i stämmor.
 • Spela tillsammans till några av luciasångerna.

Skapa/uttrycka

 • Skapa skolans luciatåg med sånger från olika tidsepoker och genrer, koreografi och scenografi.

Musikens sammanhang

 • Undersöka hur dagens luciatåg har vuxit fram, förändrats och utvecklats ur både folktro och kristendom.
 • Analysera luciasångerna som vi sjunger/lyssna på - vad berättar texten om traditionerna och vilken genre tillhör sången.
 • Alla sånger i luciatåget ska kunna motiveras och förstås utifrån luciatraditionerna.

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Så här arbetar vi

 • Sjunga luciasånger i olika genrer, unisont och i stämmor.
 • Spela till några sånger på olika instrument, tex tonboxar.
 • Lära om luciatågets bakgrund, olika roller och luciatraditionens framväxt.
 • Välja vilka sånger som ska vara med.
 • Tillsammans diskutera och testa oss fram till ett luciaprogram med sånger, rörelse, koreografi mm.
 • Träna rösten på många olika sätt (tonhöjd, rytm och klang) för att kunna sjunga de olika luciasångerna med olika karaktär.
 • Kombinera musik och rörelse, skapa koreografier till luciatåget.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikframföranden.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Bedömning

Vi ska bedöma din förmåga att:

Musicera

 • delta i gemensam sång, unisont och i stämmor och följa rytm och tonhöjd.
 • spela till sångerna - melodispel och ackord.

Skapa/uttrycka

 • bidra med idéer till musik och rörelse till luciatåget, så att delarna bildar en bra helhet.

Musikens sammanhang

 • kunna ta ställning till vad som hör hemma i ett luciatåg och hur luciatåg kan utvecklas, baserat på kunskap om luciatraditionerna.
 • kunna höra och förklara skillnad på olika genrer.

 

Hur ska vi bedöma?

Musicera

 • När du sjunger visar du din förmåga att följa tonhöjd och rytm.
 • När du spelar visar du din förmåga att spela en melodi, följa puls och rytm och bidra till ett ackompanjemang.
 • Vi samtalar om hur det låter och vad du kan öva på för att förbättra.

Skapa/uttrycka

 • När du deltar i arbetet med luciatåget visar du din förmåga att bidra med idéer och få dem att fungera med andra idéer.

Musikens sammanhang

 • När du deltar i samtal om luciatraditioner och luciasånger visar du din förmåga att jämföra dagens luciatåg med de olika äldre luciatraditionerna och se vad som är gemensamt och olika.
 • När du deltar i samtal om sångerna vi lyssnar på och sjunger, visar du din förmåga att beskriva hur du upplever musiken och förklara skillnad på olika genrer.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
 • Mu  E 6
  Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
 • Mu  E 6
  Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
 • Mu  E 6
  Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
 • Mu  E 6
  Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
 • Mu  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.

Matriser

Mu
Lucia

Musicera

 • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sång
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Jag lyssnar när de andra sjunger.
Jag deltar när vi sjunger. Jag försöker att lyssna på de andra och instrumenten som spelar till. Jag försöker följa tonhöjd och rytm.
Jag deltar när vi sjunger. Jag lyssnar på de andra och instrumenten som spelar till. Jag följer tonhöjd och rytm.
Jag deltar när vi sjunger. Jag lyssnar på de andra och instrumenten som spelar till. Jag följer tonhöjd och rytm. Jag hör om jag själv eller en kompis sjunger fel och kan då rätta till det.
Melodispel
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Jag deltar när vi spelar.
Jag kan spela delar av en melodi. Jag försöker att lyssna på de andra som spelar/sjunger. Jag behöver hjälp att följa puls, takt och rytm.
Jag kan spela övervägande delar av en melodi. Jag lyssnar på de andra som spelar/sjunger. Jag följer puls, takt och rytm, men behöver hjälp för att komma in på rätt ställe igen om jag kommer av mig.
Jag kan spela en melodi. Jag lyssnar på de andra som spelar/sjunger. Jag hjälper till att hålla puls, takt och rytm. Jag kan komma in igen om jag kommer av mig. Jag kan visa och hjälpa en kompis.
Ackompanjemang
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Jag deltar när vi spelar.
Jag kan byta mellan några ackord om jag får tid på mig. Jag försöker att lyssna på de andra som spelar/sjunger samtidigt. Jag behöver hjälp för att följa puls, takt och rytm.
Jag kan byta mellan några ackord med flyt. Jag lyssnar på de andra som spelar/sjunger samtidigt. Jag följer puls, takt och rytm, men behöver hjälp för att komma in på rätt ställe om jag kommer av mig.
Jag kan byta mellan olika ackord med flyt. Jag lyssnar på de andra som spelar/sjunger samtidigt. Jag hjälper till att hålla puls, takt och rytm. Jag kan komma in igen om jag kommer av mig. Jag kan visa och hjälpa en kompis.

Skapa/Uttrycka

 • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skapa
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Jag deltar när vi arbetar med skapandet av luciatåget.
Jag försöker att följa instruktionen när vi arbetar med skapandet av luciatåget. Jag bidrar med mina tankar och idéer och med hjälp kan jag passa in dem i helheten.
Jag följer instruktionen när vi arbetar med skapandet av luciatåget. Jag bidrar med mina tankar och idéer och de passar ofta in i helheten.
Jag följer instruktionen när vi arbetar med skapandet av luciatåget. Jag bidrar med mina tankar och idéer och kan få dem att passa in i helheten. Jag kan även hjälpa till att få mina kompisars idéer att passa in i helheten.

Musikens sammanhang

 • Mu   analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resonera om ditt och andras musicerande
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Jag lyssnar när vi samtalar.
Jag kan kort beskriva mitt eget/andras musicerande. Jag kan använda musikbegrepp om jag får hjälp.
Jag kan beskriva mitt eget/andras musicerande och ge tips om förbättring. Jag försöker använda olika musikbegrepp på egen hand.
Jag kan utförligt beskriva mitt eget/andras musicerande och ge tips om förbättring. Jag använder självständigt olika musikbegrepp.
Musikgenrer
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Jag lyssnar när vi analyserar och samtalar om musik ur olika genrer.
Jag kan känna igen några olika genrer. Jag kan beskriva några karaktärsdrag om jag får hjälp.
Jag kan känna igen några olika genrer. Jag kan beskriva några karaktärsdrag på egen hand.
Jag kan känna igen flera olika genrer. Jag kan beskriva deras karaktärsdrag självständigt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: