Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politik, välstånd och fattigdom

Skapad 2016-08-17 10:15 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Pedagogisk planering till arbetsområde Politik, välstånd och fattigdom.

Innehåll

Mål och språkmål

Att ha kunskaper om och kunna analysera olika samhällsstrukturer.

Att kunna undersöka hur olika samhällsstrukturer är uppbyggda och kunna beskriva samband mellan dessa.

Att kunna föra resonemang om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, och även om förhållanden som begränsar den möjligheten.

Att kunna reflektera kring barns rättigheter i olika delar av världen.

Att kunna använda begrepp vid beskrivningar av sociala, ekonomiska och politiska strukturer.

Att kunna förstå, beskriva och använda följande begrepp i tal och skrift:

samhällsstruktur, demokrati, diktatur, riksdag, regering, grundlagar, statschef, EU, landsting och regioner, kommuner, klassråd, representativ demokrati, korruption, monarki, republik, mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention, fattiga och rika länder, barnfattigdom, ekonomi, utvecklingsländer

Arbetssätt och stöttning

- Arbete i grupp med projekt (undersöka vad olika partier anser om en sakfråga)

- Bearbetning av text, enskilt, i par och i grupp

- Diskussionsgrupper kring provfrågorna, vid flera tillfällen/konstellationer

- Digitala begreppskort, repetera då och då. Sambandskedjor i grupp, par och enskilt.

- Utgångspass med uppföljning

- Modeller för skrivande av olika texttyper och respons under skrivandet

- Kamratbedömning och individuell bedömning under skrivprocessen

- Matris för olika kunskapsnivåer

- Se film om att resonera och ge exempel

- Läsning i:

Utkik samhällskunskap kapitel Politik 60-79, Mänskliga rättigheter 80-91, Världen och vi 116-121

Bedömning

En formativ återkoppling skriftligt i mitten av arbetet, vi tittar då på matrisen vid enskilt samtal och de får 1-2 utvecklingspilar.

Löpande bedömning under arbetets gång

Slutbedömning: prov där frågorna delats ut i början av arbetsområdet.

Prov Politik, välstånd och fattigdom

1. Hur påverkar olika samhällsstrukturer dig i vardagen? Ge flera exempel och jämför!

2. Vilka möjligheter har man att påverka i Sverige?

3. Vilka möjligheter och rättigheter har man som barn i Sverige jämfört med ett barn i ett utvecklingsland?

4. Är alla som bor i Sverige rika?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Politik, välstånd och fattigdom

Matris politik, välstånd och fattigdom

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysera
Du kan med viss hjälp analysera olika samhällsstrukturer.
Du kan analysera olika samhällsstrukturer.
Du kan analysera olika samhällsstrukturer och beskriva hur de är uppbyggda.
Du kan analysera olika samhällsstrukturer och beskriva hur de är uppbyggda samt beskriva samband mellan dem.
Resonera
Du kan med viss hjälp resonera om möjligheter att påverka beslut.
Du kan resonera om möjligheter att påverka beslut.
Du kan resonera om möjligheter för individer och grupper att påverka beslut.
Du kan resonera om möjligheter för individer och grupper att påverka beslut på olika nivåer - samt resonera om förhållanden begränsar det.
Jämföra
Du kan med viss hjälp jämföra barns situation i olika delar av världen.
Du kan jämföra barns situation i olika delar av världen.
Du kan jämföra barns rättigheter i olika delar av världen.
Du kan jämföra barns rättigheter och möjligheter i olika delar av världen.
Begrepp
Du känner några få ord och begrepp och kan med viss hjälp använda dem för att beskriva olika samhällsstrukturer.
Du känner till en del ord och begrepp och kan använda dem för att beskriva olika samhällsstrukturer.
Du känner till flera ord och begrepp och kan använda dem för att beskriva olika samhällsstrukturer.
Du känner till flera ord och begrepp och kan använda dem för att beskriva och analysera olika samhällsstrukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: