Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering, svenska åk2

Skapad 2016-08-17 10:24 i Sverigefinska skolan i Botkyrka Grundskolor
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker, känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i samhället där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. (Lgr 11)

Innehåll

Centralt innehåll

Undervisning i svenska språket syftar till att eleven förbättrar sina kunskaper i det svenska språket. Vi kommer att koncentrera oss i följande saker under läsåret (se 'Kopplingar till läroplan' nedan):

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.

Arbetssätt och arbetsformer

 

 • Mycket sång, ramsor och lek.
 • Högläsning av både eleverna och läraren.
 • Enkla skrivuppgifter om teman nära elevens vardag.
 • Läromedel: Läsebok: Mer om Moa och Mille samt tillhörande arbetsbok Mums mums och "Äpple Päppel"- bokserie där man tränar läsförståelse.

Matriser

Sv SvA
Läsårsplanering & bedömning, svenska åk 2

Läsa och skriva

- eleven har ett sådant ordförråd att hon/han kan...
Eleven är på väg att nå målen
Eleven har nått målen
Eleven har nått målen väl
Alfabetet och alfabetisk ordning
- alfabetet och hittar på olika ord för de flesta bokstäverna
- alfabetet och hittar på ett svenskt ord för varje bokstav - alfabetisk ordning ganska bra
- både alfabetet och alfabetisk ordning väl
Läsa
- koppla ihop de flesta bokstäverna med rätt ljud. -försöker läsa nya enkla ord genom att läsa början av ordet och gissar resten. -känner igen vanliga småord t.ex. jag, hej, och.
- läser enkla meningar med flyt, säkerhet och förståelse. - kan läsa de flesta ord snabbt, direkt utan ljudning.
- läser lite svårare och längre meningar med flyt, säkerhet och förståelse. -korrigerar felläsningar spontant. - läser en hel bok med enkel text och många bilder på egen hand. - övervakar sin egen läsning. - läser gärna för andra. - läser mellan raderna. - uppfattar den röda tråden i ett händelseförlopp. - kan jämföra bokstävers form och ljud med modersmålet (finska).
Skriva
- skriva enkla ord med hjälp av ljudning.
- skriva enkla meningar. - använder ibland stor och liten bokstav och punkt på rätt sätt. -vill gärna diktera små berättelser eller historier.
- skriva enkla berättelser - kan använda stor och liten bokstav och punkt. - skriver ganska ofta spontant berättelser eller historier (gärna vykort, hälsningar, meddelande).

Tala och lyssna

Eleven har ett sådant ordförråd att hon/han kan...
Eleven är på väg att nå målen
Eleven har nått målen
Eleven har nått målen väl
Tala
- svara på enkla frågor. - fråga enkla saker. - lära sig enkla rim, ramsor och sånger.
- svara på enkla frågor. - fråga enkla saker. - uttrycka sig så att man blir förstådd. - lära sig rim, ramsor och sånger.
- ställa frågor - svara på frågor i vardagssituationer. - berätta mångsidigt om sig själv. - och vågar använda det svenska språket.
Lyssna
- lyssna på en saga och förstå sakinnehållet.
- lyssna på en saga och svara på frågor om den. - samtala på svenska.
- lyssna till och förstå berättelser. - återge sakinnehållet i berättelser. - samtala på svenska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: