Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering, NO åk 3 2016-2017

Skapad 2016-08-17 10:25 i Sverigefinska skolan i Botkyrka Grundskolor
Grundskola 3 NO (år 1-3)

NO, de naturorienterade ämnena, är en kombination av ämnen fysik, kemi, biologi och teknik.

Innehåll

Centralt innehåll

Under läsåret kommer vi att arbeta runt följande teman (se 'Kopplingar till läroplan' nedan):

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Arbetssätt och arbetsformer

Vi kommer att arbeta på olika sätt, ex.
 • jobba med NO-boken
 • göra utflykter för att observera olika saker i naturen och vår omgivning
 • göra enkla laborativa tester och prov
 • lära oss genom vår egna kropp, observera hur kroppen fungerar
 • arbetsblad
 • sånger och ramsor
 • titta på filmer (t.ex. UR play, SVT play)
 • dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer

Matriser

NO
Bedömning

Eleven når målen
Eleven...
Årstider
 • NO  1-3
 • NO   3
- kan berätta om årstidsväxlingar i naturen - kan månader
Naturen och närmiljön
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO   3
 • NO   3
- kan berätta hur man får näring från naturen (skog, trädgård, bondgård) - kan nämna några djur och växter i närmiljön. -kan förklara enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
Kropp och hälsa
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO   3
- känner till betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. - kan namnge människans kroppsdelar och beskriva deras funktion. -kan namnge människan olika sinnen
Kraft och rörelse
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO   3
- kan genomföra enkla fältstudier och observationer samt dokumentera dem -känner till tyngdkraften och friktion.
Miljö, material och ämnen
 • NO   3
- kan grundprinciperna i källsortering - känner till de vanligaste materialen och vet vad produkten är gjord av (plast, trä, metall)
Jorden och rymden
 • NO  1-3
 • NO   3
 • NO   3
- känner till jordens, solens och månens rörelse förhållande till varandra. -känner till månens olika faser. - kan namnge några stjärnbilder.
Teknik
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
- känner till säker teknikanvändning t.ex. när man hanterar elektricitet. - känner till principer i magnetism och el. - kan förklara vad elektricitet är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: