Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hembygdens historia

Skapad 2016-08-17 10:34 i Gruvrisskolan Falun
Du ska få lära dig om Faluns historia. Vad olika platser, byggnader och föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns liv förr i tiden.
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska Bild Teknik

Du ska få lära dig om Faluns historia. Vad olika platser, byggnader och föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns liv förr i tiden. Vi kommer bl.a att besöka gruvområdet, Kopparbergs kyrka och gå stadsvandringar. Du kommer få ta del av berättelser och faktatexter.

Innehåll

Mål för arbetsområdet

Du ska:

- Ha kännedom om gruvans betydelse för Falun.
- Kunna återberätta en sägen.
- Jämföra och reflektera över likheter och skillnader förr och nu.
- Veta vad ett världsarv är.
- Reflektera över hur tekniken har förändrats.
- Kunna några enkla ord och bergrepp inom gruvdriften.
- Framställa en berättande bild.
- Kunna skriva en faktatext, en jämförande-, en återberättande- samt en berättande text.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3
  Bildanalys Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • SO
  Syfte - Geografi analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Bedömning

Vi kommer bedömma din förmåga att:

- Delta i disskusioner och samtal.
- Jämföra och reflektera över likheter och skillnader förr och nu.
- Reflektera över hur tekniken har förändrats.
- Framställa en berättande bild från Faluns historia.
- Kunna skriva en faktatext, en jämförande-, en återberättande- samt en berättande text.
- Att återberätta en sägen, om tex Kåre Bocken el Gruvfrun.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Tk  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
 • NO   3
  Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • SO   3
  Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
 • SO   3
  Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Undervisning

Vi kommer att:

- Diskutera och reflektera.
- Besöka delar av det historiska Falun.
- Se på film, läsa texter och ta del av berättelser om Falu gruva.
- Framställa bilder med olika tekniker och material.
- Skriva faktatext, jämförande-, återberättande- och berättande texter.
- Titta på tekniska lösningar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: