Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv/SvA/NO HT16: Faktatext naturen

Skapad 2016-08-17 10:35 i Unnerödsskolan Uddevalla
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska NO (år 1-3)

Vad händer i djurens värld?

Innehåll

Syfte

VI kommer utveckla förmågan att använda skriftspråket genom att skriva en faktatext om våra kunskaper vi tillägnat oss om djur och natur. 

Centrala innehåll

Konkreta mål

Vi lär oss om hur växter och djur blir till och utvecklas i naturen. Vi lär oss också hur man skriver en faktatext och om ett djur. 

Arbetssätt och metod

Fas 1

 1. Vad kan vi om hur djur blir till och utvecklas  - tankekarta
 2. Vad vill ni veta om och djur 
 3. Ämnesspecifika ord (näringskedjor, livscykler, kretslopp, ekosystem, art, fotosyntes)
 4. Faktatexter ur "Boken om NO" och film

Fas 2

 1. Studera strukturen i en faktatext om ett djur 
 2. Ta ut stödord ur texten och gör en tankekarta

Fas 3

Skriva en gemensam faktatext om ett djur genom att använd tankekarta. Samtala om strukturen. Skriv en faktatext om ett djur två och två. Måla en bild som visar vad texten innehåller. 

Fas 4

Skriv en egen faktatext om ett djur. Måla en bild som visar vad texten innehåller. 

 

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Arbeta i par och praktiskt. 

Gå ut i naturen.

 

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

- skapa en faktatext med typisk uppbyggnad
- ger exempel på livscykler hos några djur och växter

- utföra fältstudier och andra typer av enkla
undersökningar som handlar om naturen

- namnge några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Dokumentation

Vi använder din text, har test och för anteckningar om din undersökning som bedömningsunderlag. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: