Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 ht 2016

Skapad 2016-08-17 10:39 i Hanvikens skola Tyresö
Här får du lära dig matematiska knep och strategier som kommer underlätta din fortsatta utveckling i ämnet matematik.
Grundskola 2 Matematik

Favorit matematik 2 A kap. 1, 2 och 3

Innehåll

1. Konkreta mål- elevdel

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss olika strategier för att räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-100.

Vi ska lära oss att använda algoritmer som räknemetod, både i additon och subtraktion med växlingar.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

2. Undervining/arbetssätt- elevdel

Hur ska vi lära oss detta?

Vi har gemensamma genomgångar där vi tittar på bilder och arbetar tillsammans på tavlan.

Vi arbetar  i matteboken.

VI färdighetstränar på arbetsblad.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

3. Bedömning- elevdel

Du kan välja rätt räknesätt vid problemlösningsuppgifter.

Du kan använda dig av huvudräkning för att räkna addition och subtraktion där svaren ligger inom talområdet  0-100.

Du kan använda dig av uppställning vid addition och subtraktion, både utan och med växlingar.

 

Hur du får visa vad du kan:

I slutet av varje kapitel finns utvärdering som visar vad du lärt dig.

Vi kommer även genomföra två provtillfällen under arbetets gång.

Du är aktiv på genomgångar och använder lektionstiden på ett sätt.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

4. Övergripande mål från del 2.2 "Kunskaper"- LGR 11

Här gör du kopplingar till de övergripande målen i del 2.2.

5. Syfte- LGR 11

Här skriver du in syftet från läroplanen samt gör kopplingar till densamma.

6. Centralt innehåll- LGR 11

Här gör du enbart kopplingar till läroplanens centrala innehåll.

7. Kunskapskrav- LGR 11

Här gör du kopplingar till aktuella kunskapskrav.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: