Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen 4A kap 4-5

Skapad 2016-08-17 10:45 i Hogstorps Skola Uddevalla
Lpp som utgår från Matteborgen 4A kapitel 4-5. Behandlar momenten multiplikation, division, tabeller och diagram.
Grundskola 4 Matematik

Vi arbetar med kapitel 4 och 5 i Matteborgen 4a. Kapitlen tar upp multiplikation och division, samt tabeller och diagram.

Innehåll

Kursplanens syfte

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Konkretisering av syfte

I kapitel 4 utvecklar du förmågan att:

 • förstå hur addition och multiplikation hör ihop
 • kunnna multiplicera ental, tiotal och hundratal tex 5x6, 5x60, 5x600
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • kunna använda kort division, tex 93/3, 846/2
 • kunna använda multiplikation och division när du löser textuppgifter
 • bli säker på multiplikationstabellerna 0-10

 


I kapitel 5 utvecklar du förmågan att:

 • hämta uppgifter ur tabeller
 • ordna fakta i en tabell
 • läsa av stapeldiagram
 • rita ett stapeldiagram

Arbetssätt / Undervisning

.

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Praktiska övningar.
 • Arbete med problemlösning med hjälp av LURBRA.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 4A. 
 • Par- eller grupparbete.
 • Matteläxor.
 • Mattespel och kluringar.
 • Färdighetsträning och problemlösning.
 • Diagnoser till varje kapitel. 
 • Matteprov på kapitel 4-5.

Bedömning / Dokumentation

I matrisen ser du vilka förmågor du nått godtagbara kunskaper i.
Bedömningen sker under lektionerna samt hur ditt resultat är på diagnoserna och provräkningen.
Bedömningen dokumenteras i Unikum.


Matriser

Ma
MatteBorgen 4A kap 4-5

4. Multiplikation och division
Du förstår hur addition och multiplikation hör ihop.
Du kan multiplicera ental, tiotal och hundratal.
Du förstår hur multiplikation och division hör ihop.
Du kan använda kort division.
Du kan använda multiplikation och division när du löser textuppgifter.
Du kan tabellerna 0-10 med god säkerhet.
5. Tabeller och diagram
Du kan hämta uppgifter ur tabeller.
Du kan ordna fakta i en tabell.
Du kan läsa av stapel-diagram.
Du kan rita ett stapel- diagram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: