Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling - vän med miljön

Skapad 2016-08-17 11:04 i Söderskolan Falkenberg
Vad är egentligen hållbar utveckling och vad kan du göra? Du ska få lära dig mer om begreppet ur främst tre olika perspektiv; ekologisk, ekonomisk och social. Hur ska vi leva nu och i framtiden för att alla på vår planet ska få samma möjligheter?
Grundskola 4 – 5 Biologi Teknik

Vad är egentligen hållbar utveckling och vad kan du göra? Du ska få lära dig mer om begreppet ur främst tre olika perspektiv; ekologisk, ekonomisk och social.

Hur ska vi leva nu för att alla på vår planet ska få samma möjligheter?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Under detta tema kommer du att få lära dig om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling, så att du ska kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och göra goda miljöval och prioriteringar i vardagen.

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • din förståelse för hur konsumtion och förbrukning påverkar jorden och insyn i hur jordens resurser är fördelade.
 • din förmåga att kunna resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och att kunna ge förslag på hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön.
 • att kunna använda dig de kunskaper du lär dig om miljö och hållbar utveckling för att kunna ta ställning och argumentera i olika miljöfrågor.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Kopplat till målen i arbetsområdet och kunskapskraven.

Vi kommer att bedöma:

 • din förståelse för hur konsumtion och förbrukning påverkar jorden och insyn i hur jordens resurser är fördelade.
 • din förmåga att kunna resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och att kunna ge förslag på hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön
 • din förmåga att använda dig de kunskaper du lär dig om miljö och hållbar utveckling för att kunna ta ställning och argumentera i olika miljöfrågor.

Hur ska det bedömas?

Genom att jag kommer att :

 • titta på den text om "mitt framtidssamhälle" som du skriver och hur du där förklarar och använder dig av de kunskaper du lärt dig.
 • lyssna på dig när diskuterar, resonerar och argumenterar kring olika frågor som rör hållbar utveckling.
 • lyssna på en avslutande gruppdiskussion där du visar att du tagit till dig det vi arbetat med och kan använda dina kunskaper för att delta aktivt i en diskussion.

Undervisning och arbetsformer

För att du ska få möjlighet att utveckla dess förmågor kommer vi arbeta på flera olika sätt för att du ska kunna hitta minst ett sätt som passar just dig extra bra.

Vi kommer att:..

 • läsa gemensamma texter (artiklar, faktatexter) och diskutera innehålet.
 • ha diskussioner om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.
 • arbeta i grupper, par och individuellt.
 • arbeta med Hans Perssons böcker "Boken om Teknik" och "Boken om Biologi".
 • avsluta arbetsområdet med att du skriver en enskild text om "mitt framtidssamhälle" där du beskriver hur du vill att samhället ska se ut i framtiden för att nå en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: