Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Un viaje a México

Skapad 2016-08-17 11:07 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

I det här området lär du dig användbara fraser för att resa till ett spansktalande land. Du lär dig att kommunicera på flygplatsen, med medresenärer, om landet och på restaurang. Du lär dig också att berätta om vad du ska göra, vill göra och vad du måste göra.

 

Innehåll

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

Detta ska du lära dig:

 • fraser för att förstå och bli förstådd när du kommunicerar med en spansktalande. Uttryck, ord och fraser som gör kommunikationen mer flytande. (strategier för att kommunicera)
 • att samtala om vad du vill se och göra på din resa i Mexiko. Att uttrycka dina tankar och din vilja men också att reagera på och kommentera andras.
 • ord för att fylla i blanketter
 • att tala om hur du ska resa, olika transportmedel
 • att tala om hur du ska bo under resan
 • talen 0-100
 • att tala om när något händer och vilken tid det är eller hur länge något pågår.
 • att småprata med en medresenär om dig själv och ställa frågor till hen
 • att berätta vad du ska göra med ir+a+ infinitiv, verbet ir)
 • att berätta vad du måste göra med tener+que+ infinitiv, verbet tener)
 • beskriva och tala om vädret (verbet hacer)
 • att beställa mat och dryck på restaurang
 • att berätta om Mexikos geografi
 • känna till någon om kultur och samhällsliv i Mexiko, t.ex. musik, konst, mat, högtid eller hur det är att leva i Mexiko.
 • användbara uttryck med tener

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi arbetar med kapitel  1-4 i Vale, vi  använder textbok, övningsbok, skrivbok, ljudfiler, glosprogram och övningsprogram för att lära oss både hur vi kan använda oss av materialet och lär oss innehållet. Vi ser också film och klipp från You tube och UR spanska. Vi rollspelar/ kommunicerar kring olika situationer som uppstår under en resa.

Vi arbetar tillsammans och enskilt och du har hemuppgift varje vecka för att öva och befästa innehållet.

 

 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

 • Jag följer ditt arbete under lektionerna där du genom att göra erlagda uppgifter visar dina förmågor i spanska varje lektion.
 • Skriftliga och muntliga uppgifter fortlöpande för att visa att du kan ord, fraser, grammatik samt hörförståelse.
 • Under arbetets gång  arbetar du i en grupp där ni får i uppgift att skriva och öva på ett manus till olika situationer som uppkommer under resan. Därefter får ni spela upp era situationer för en annan grupp

      

Uppgifter

 • Un viaje a México

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Kommunicera på spanska

Dina kommunikativa förmågor:

Behöver utvecklas
Bra
Bättre
Bäst
Uttrycka sig begripligt
Du förmedlar ett innehåll, dock inte alltid helt begripligt för en spansktalande. Ibland använder du inte spanska.
Du förmedlar ett innehåll på ett sådant sätt att en spansktalande förstår helheten utan större problem. Du använder bara spanska eller "spanskar till det" för att bli förstådd.
Du förmedlar ett innehåll och är tydlig, på ett sådant sätt att en spansktalande förstår helheten och vissa detaljer utan större problem. Du använder spanska.
Du förmedlar ett innehåll väl och har inga problem att göra dig förstådd på spanska. Du använder spanska med idiomatiska uttryck och ord och fraser som gör att du uttrycker dig som en spansktalande.
Bygga upp ett innehåll
Du uttrycker dig mycket enkelt och kortfattat om vardagliga ämnen.
Du uttrycker dig enkelt och kortfattat med visst sammanhang.
Du uttrycker dig med ett sammanhang och fördjupar innehållet något genom att t.ex. ta med detaljer.
Du uttrycker dig utförligt, tar upp helheter och detaljer.
Använda ord och uttryck.
Du väljer enkla ord utan variation.
Du väljer enkla ord med viss variation.
Du varierar ordvalet och använder uttryck som gör texten mer "spansk". Du använder ett fåtal sammanbindande ord.
Du har ett varierat ordval som visar på ett stort ordförråd. Du använder uttryck och binder samman meningar med en variation av sammanbindande ord.
Använda grammatik
Du gör grammatiska fel som förstör förståelsen
Du gör grammatiska fel som ibland förstör förståelsen.
Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Du gör få grammatsika fel.
Böja verben
Du glömmer att böja verben.
Du är medveten om tempusböjning, men gör ändå en hel del fel.
Du är medveten om tempusböjning, men gör vissa fel ibland.
Du klarar av att välja rätt tempus och person för det mesta.
Meningsbyggnad
Du gör korta meningar, som inte alltid är korrekta. T.ex kan dina meningar sakna verb, vilket påverkar begripligheten. Vem gör vad, när?
Du gör korta men oftast korrekta meningar.
Du kombinerar korta och långa meningar. Du binder samman satser.
Du varierar menings-byggnaden.
Börja en mening
Du startar dina meningar på liknande sätt, ofta med samma ord.
Du startar dina meningar på liknande sätt, t.ex. med subjektet.
Du börjar varierar sättet att starta meningarna, t.ex börjar du ibland med ett adverbial.
Du varierar sättet att starta meningarna.
Anpassa språket efter mottagare och situaiton och syfte
Du tar inte tillräcklig hänsyn till mottagare och situation. Du följer inte textens genre eller talar inte om ämnet.
Du försöker ta hänsyn till mottagare och situation genom att försöka följa textens genre och hålla dig till ämnet. I brev har du t.ex. något av följande, hälsningsfraser, datum och frågor. När du samtalar ställer du några frågor och svarar på andras frågor.
.Du tar viss hänsyn till mottagare och situation genom att följa textens genre. I brev har du t.ex. hälsningsfraser, datum och frågor till mottagaren. När du samtalar tar du ett visst ansvar för att samtalet ska fortgå genom att fråga och ge korta kommentarer kring det som sägs.
Du följer textens genre och tar hänsyn till mottagare och situation genom att t.ex. välja rätt tilltalsform samt ord och uttryck i rätt sammanhang. När du samtalar för du samtalet vidare genom att fråga, kommentera, svara och vidareutveckla samtalet genom att t.ex ifrågasätta, skämta eller på annat sätt visa språklig kreativitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: