Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sågad ram med broderi -ny

Skapad 2016-08-17 11:14 i Ormkärrskolan Västerås Stad
Du ska få göra en ram i 4 mm plywood och ett broderi att sätta i ramen.
Grundskola 3 Slöjd

Du kommer att göra en träram med ett broderi i. Du ska själv rita både ram och bild och föra över ritningen på trä och tyg. Du kommer att göra antingen ramen eller broderiet först för att sedan byta till den andra slöjdarten och göra den andra delen. Dessa sätts sedan ihop och bildar en tavla.

Innehåll

Syftet för arbetsområdet

 • du formger din tavla
 • du lär dig använda de verktyg och redskap som behövs för att genomföra arbetet
 • du utvärderar ditt arbete på Unikum med text och bild
 • du får idéer och tankar från andras broderade tavlor

Undervisningen

 • Presentation i grupp
 • Skissa innan du bestämmer motiv
 • Rita mall i naturlig storlek
 • Sågar ramen där du tränar på lövsågning, filning, putsning med sandpapper och ytbehandling genom att välja färg och annan dekor. 
 • Broderar ditt motiv där du tränar på olika stygn, välja färg på tyg och garn samt göra knut.
 • Skriva om ditt arbete på Unikum samt lägga in bilder med hjälp av dator
 • Hänga upp ditt arbete på skolan för att delge andra elever vad du har gjort innan du får ta hem det.
 • Muntliga beskrivningar i alla moment
 • Bedöma andras tavlor genom "two stars & a wish"

Detta betyder för dig

 • du kan göra din egen skiss 
 • du kan på ett säkert sätt hantera de verktyg och redskap som vi gått igenom
 • du ser till att ditt arbete går framåt
 • du skriver i din utvärdering vad du har arbetat med, hur arbetet har gått och varför
 • du deltar i diskussioner om andras tavlor (two stars & a wish)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Ormkärrskolans slöjdmatris år 3

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

→ → →
→ → →
→ → →
→ → →
→ → →
Jag har idéer men får hjälp med att rita/planera och förklara vad jag ska göra
Jag har några egna idéer och behöver hjälp med att göra mina skisser/ritningar
Jag har egna idéer och försöker göra skisser/ritningar med mått innan jag får hjälp.
Jag har många egna idéer och gör skisser/ritningar med mått.
Jag har många egna och utvecklade idéer. Jag gör egna skisser/ritningar med mått.
Jag arbetar utifrån tydliga muntliga instruktioner
Jag arbetar utifrån en muntlig instruktion
Jag arbetar utifrån en muntlig eller en enkel skriftlig instruktion med tydliga bilder
Jag arbetar utifrån en enkel skriftlig instruktion med bilder och behöver ibland stöd för att förstå
Jag arbetar utifrån en skriftlig instruktion med bilder
Jag får hjälp att välja rätt verktyg
Jag kan ibland välja rätt verktyg
Jag försöker hitta rätt verktyg själv
Jag använder i stort sett alltid rätt verktyg till alla slöjdmoment
Jag använder rätt verktyg i alla slöjdmoment

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

→ → →
→ → →
→ → →
→ → →
→ → →
Läraren får tala om varje moment jag ska göra
Jag kan ibland göra vissa moment själv.
Jag provar själv innan jag ber om hjälp.
Jag vet i stort sett alltid hur jag ska göra.
Jag vet och väljer själv hur jag ska göra mitt arbete.
Jag har svårt att komma ihåg vad jag ska göra från en lektion till nästa.
Jag behöver ibland hjälp med att komma igång på lektionen.
Jag behöver starthjälp på lektionen men jobbar sen på självständigt.
Jag vet för det mesta vad jag ska göra från en lektion till nästa.
Jag vet vad jag ska göra på lektionen, startar själv och jobbar självständigt.

Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

→ → →
→ → →
→ → →
→ → →
→ → →
Jag får alltid hjälp att skriva mina utvärderingar.
Jag behöver ibland hjälp att skriva mina utvärderingar. De innehåller få ord och korta meningar.
Jag behöver hjälp att komma igång med mina utvärderingar, men arbetar sedan på självständigt.
Jag kan för det mesta tala om hur arbetet gått och varför samt skriver i stort sett mina utvärderingar själv.
Jag skriver självständigt mina utvärderingar och kan tala om hur arbetet gått och varför.
Jag får alltid hjälp med att hitta rätt namn på verktyg, redskap, tekniker och material.
Jag kan namnet på några få verktyg, redskap, tekniker och material.
Jag kan namnen på flera olika verktyg, redskap, tekniker och material i båda slöjdarterna.
Jag kan för det mesta använda rätt ord för verktyg, redskap, tekniker och material när jag pratar och skriver om mitt arbete.
Jag använder alltid rätt ord och är säker på verktyg, redskap, tekniker och material när jag pratar och skriver om mitt arbete.

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

→ → →
→ → →
→ → →
→ → →
→ → →
Jag är med på lektionen men deltar inte i diskussioner.
Jag är med på lektionerna och deltar ibland i diskussioner.
Jag deltar med litet engagemang i diskussioner och bidrar ibland med egna åsikter.
Jag deltar i diskussioner och bidrar med egna åsikter.
Jag deltar med stort engagemang i lektioner och diskussioner samt bidrar med många olika åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: