Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges historia - Vasatid och stormaktstid

Skapad 2016-08-17 12:21 i Lerbäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Planeringen behandlar det centrala innehållet "Norden och Östersjöriket Sverige 1500-1700.
Grundskola 5 – 6 Historia

Vi börjar att arbeta med Gustav Vasa och hans söner, samt hur Sverige förändras under deras regeringstid. Vi fortsätter vårt arbete med att lära oss om stormaktstiden, reformationen och utbytet mellan Sverige och Östersjöriket i handel, språk och kultur.

Innehåll

 

Du kommer att få kunskap om:

 • Gustav Vasa, Kristian II, Martin Luther

 • Stockholms blodbad, reformationen och Dackefejden samt orsaker och konsekvenser av dessa

 • Vad Gustav Vasa gjorde som kung som påverkar oss än idag

 • Hur levnadsvillkoren såg ut på Gustav Vasas tid och jämförelse med idag

 • Gustav II Adolf och drottning Kristina.

 • Det 30-åriga kriget och hur Sverige blev en stormakt.

 • Hur levnadsvillkoren såg ut under stormaktstiden och jämförelse med idag.

 

Ni kommer att:

 • ha genomgångar
 • ha muntliga diskussioner
 • läsa faktatexter och svara på tillhörande frågor
 • se film
 • se Powerpoint-presentationer
 • skriva texter

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur väl du kan: 

 • redovisa kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter
 • föra enkla resonemang om orsak och konsekvenser av historiska skeenden
 • se enkla samband mellan historiska tidsperioder
 • föra enkla resonemang om skillnader och likheter mellan historiska händelser och tidsperioder och vår egen tid

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Kunskapskrav historia

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Kunskap om tidsperioder
,
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Orsaker och konsekvenser
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Samband mellan tidsperioder
,
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Resonemang kring påverkan på vår samtid
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Använda historiskt källmaterial
.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Likheter och skillnader på framställning av historia
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Begreppslig förmåga
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: