Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa, pedagogisk planering år 4-6, Ht 2016, v3

Skapad 2016-08-17 12:46 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Planeringens koppling till läroplanen

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Undervisningen planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Bedömning

Redovisningssätt planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Matriser

Idh
Bedömningsmatris Idrott och Hälsa År 4-9, Almåsskolan

Boll / nätspel och lek
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du deltar efter bästa förmåga och anpassar dina rörelser till viss del för de olika spelen och lekarna.
Du har en god grundteknik och anpassar din rörelseförmåga efter de olika spelens och lekarnas idéer och uppbyggnad.
Du visar mycket goda tekniska färdigheter och anpassar din rörelseförmåga väl efter de olika spelens och lekarnas idéer och uppbyggnad.
Styrka
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du deltar efter egen förmåga i styrkemomentet under hela lektionen.
Du deltar aktivt i styrkemomentet under hela lektionen och anpassar tekniken relativt väl.
Du deltar aktivt i styrkemomentet under hela lektionen och anpassar tekniken väl.
Kondition (Uthållighet)
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du deltar efter egen förmåga i uthållighetsmoment under hela lektioner.
Du deltar aktivt i uthållighetsmoment under hela lektioner.
Du deltar aktivt i ett högt tempo i uthållighetsmoment under hela lektioner.
Simning
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Danser, rörelse ochTräningsprogram till musik
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du deltar i danser rörelse och träningsprogram till musik och anpassar till viss del dina rörelser efter takt, rytm och sammanhang
Du visar god känsla för takt och rytm i träningsprogram och dans till musik.
Du visar en mycket utvecklad känsla för takt och rytm i träningsprogram och dans till musik.
Ledarskap
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt planera en egen lektion. Genomför egen aktivitet anpassad efter planeringen.
Du har satt upp tydliga mål för och lämnat in en skriftlig aktivitetsplanering. Genomför egen aktivitet anpassad efter planeringen.
Du har satt upp tydliga och detaljerade mål för och lämnat in en skriftlig aktivitetsplanering. Genomför egen aktivitet väl anpassad efter planeringen
Orientering
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer med hjälp av karta och andra hjälpmedel.
Du kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer med hjälp av karta och andra hjälpmedel.
Du kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer med hjälp av karta och andra hjälpmedel.
Teori
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du visar med viss säkerhet att du förstår sambandet mellan teori och praktik inom olika idrottsaspekter
Du visar med relativt god säkerhet att du förstår sambandet mellan teori och praktik inom olika idrottsaspekter
Du visar med god säkerhet att du förstår sambandet mellan teori och praktik inom olika idrottsaspekter

Övergripande mål

De övergripande målen behandlas i läroplanen del 1 och 2 är ämnesövergripande. Dessa är ej betygsgrundande
Samarbete
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du samarbetar och stöttar dina kamrater till viss del vid de olika aktiviteterna.
Du samarbetar och stöttar dina kamrater relativt väl vid de olika aktiviterna.
Du samarbetar och stöttar dina kamrater väl vid de olika aktiviteterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: