Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2016-08-17 13:41 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Lag och rätt Hur skulle det vara om vi inte hade några gemensamma lagar och regler i vårt samhälle? Tänk om någon fick syn på din cykel, tyckte den var fin och helt enkelt bestämde sig för att ta den! Tänk om människor som begår grova brott som till exempel terrorism eller mord skulle få leva fritt i samhället utan konsekvenser.

Innehåll

Varför behöver människan lagar och regler?

 

 Lag och rätt

Hur skulle det vara om vi inte hade några gemensamma lagar och regler i vårt samhälle?

Tänk om någon fick syn på din cykel, tyckte den var fin och helt enkelt bestämde sig för att ta den!

Tänk om människor som begår grova brott som till exempel terrorism eller mord skulle få leva fritt i samhället utan konsekvenser.

 

Hur kommer vi arbeta med detta arbetsområde?

  • Du kommer att ta del av fakta från texter och annat material
  • Du kommer få möjlighet att öva/visa dina förmågor
  • Du kommer få träna på att ta ställning och resonera i olika frågor, själv och tillsammans med andra.
  • Vilka förmågor ska vi arbeta med?

 

Analysförmågan

Du kommer få öva på och visa att du kan, se likheter och skillnader kring lagar och regler. Du kommer få öva på och visa att du kan resonera kring olika perspektiv av ett brott. Detta visar du genom att underbygga dina resonemang med fakta och den kunskap du tagit del av.

Kommunikativa förmågan

Du kommer få öva på och visa att du kan samtala och diskutera kring områdets innehåll tillsammans med dina kamrater. Du kommer få framföra dina åsikter kring olika brott och straff och bemöta kamraters åsikter på ett sätt som fördjupar samtalet och för diskussionen framåt.

Förmågan att hantera information

Du kommer öva på och visa att du kan förstå medias roll vad gäller brott och straff.

Begreppsförmågan

Du ska visa att du kan använda samhällsvetenskapliga begrepp i sitt sammanhang och veta vad dessa betyder.

Metakognitiva förmågan – Att reflektera kring sitt eget lärande

Du kommer få använda dig av själv- och kamratbedömning, detta för att öva på att bedöma ditt egna och andras resultat. Du kommer få träna dig på att testa dig fram – pröva och ompröva dina tankar allteftersom du tar del av dina kamraters tankar och åsikter.

 

 Bedömning

Du kommer få skriva ett prov där du visar att du kan resonera, argumentera, jämföra samt beskriva och förklara relevanta begrepp.

  1. Jag kan använda mig av och förklara ord och begrepp inom lag och rätt.
  2. Jag kan resonera kring olika perspektiv av samma brott.
  3. Jag kan ta ställning till och ge argument i olika samhällsfrågor.
  4. Jag kan se skillnad på lagar och regler.

1.

Behöver träna mera

Är osäker

Är ganska säker

Är säker

Är mycket säker

 

2.

Jag har ännu inte tillräcklig kunskap för att kunna resonera kring brott.

Jag kan med stöd resonera kring olika brott.

 

Jag kan ge exempel på hur man kan se på ett brott ur olika perspektiv.

Jag kan ge flera exempel på hur man kan se på ett brott ut olika perspektiv.

Jag kan ge flera exempel, förklara och diskutera ett brott ur flera olika perspektiv och se konsekvenserna av dessa.

3.

Jag har ännu inte tillräcklig kunskap för att kunna ta ställning och ge argument i olika frågor.

Jag kan med stöd ta ställning till och ge argument i olika frågor.

Jag kan på ett ganska säkert sätt ta ställning till och ge argument i olika frågor och visar att jag kan motivera mina tankar.

Jag kan på ett säkert sätt ta ställning till och ge argument i olika frågor och visa detta genom att motivera mina tankar mer utvecklat.

Jag kan på ett mycket säkert sätt ta ställning till och argumentera kring olika frågor och visar detta genom att ge relevanta motiveringar med förslag på konsekvenser.

4.

Jag kan inte förklara skillnaden på en lag och regel.

Jag är osäker på vad skillnaden är mellan en lag och en regel.

Jag kan se skillnad på en lag och en regel och visa detta genom att ge en kort förklaring.

Jag kan se skillnad på en lag och en regel och visa detta genom att ge tydliga exempel.

Jag kan se skillnad på en lag och en regel och visar detta genom att beskriva bakgrund och syfte.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: