Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik- Åk 7 - Stenstorpsskolan

Skapad 2016-08-17 13:49 i Exempelskola Halmstad
Statistik Kap. 7 - Matematik Direkt 7
Grundskola 7 Matematik
...

Innehåll

Procent

Eleverna ska kunna läsa av och tolka olika typer av diagram. De ska också kunna förstå när och varför man använder vissa typer av diagram. Dessutom ska de kritiskt kunna granska diagram. Eleverna ska också förstå och räkna med medelvärde och medianvärde.

ORD ATT KUNNA:

Grön kurs: tabell, kolumn, tabellhuvud, rad, frekvens, frekvenstabell, stapeldiagram, stolpdiagram, vågrät axel, lodrät axel, linjediagram, cirkeldiagram, fördelning, lägesmått, medelvärde, median

Röd kurs: relativ frekvens, histogram, klass, klassbredd

Så här jobbar vi

  • Lärarledda genomgångar
  • Samtal och diskussioner i grupp/klass
  • Eget arbete - enskilt och i grupp
  • Laborativt arbete

 

 

Uppgifter

  • jobba varje dag

Matriser

Ma
Matematik - Statistik - Åk 7 - Stenstorpsskolan

Betygskriterier

F
E
C
A
Begrepp
Använder och analysera matematiska bergrepp och samband mellan begrepp.
Du har svårt att förstå och använda begreppen.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder/problemlösning
Kunna välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du har svårt att hitta en metod som löser problemen.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja rätt metod.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja rätt metod.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja rätt metod.
Redovisningar
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Din redovisning saknar flera steg och är svår att följa.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Ansvarstagande
Har svårt att visa på ansvar för sitt eget lärande.
Tar visst ansvar för sitt eget lärande.
Tar ansvar för sitt eget lärande.
Tar ansvar för sitt och gruppens lärande.

Ma

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: