Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ 02 Mat, måltider och hälsa

Skapad 2016-08-17 13:56 i Exempelskola Halmstad
Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individen och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människan viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö
Grundskola 6 – 9 Hem- och konsumentkunskap
...

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att eleven ska träna sitt tankesätt kring planering av mat utifrån olika perspektiv som rör hälsa, gemenskap, hygien och ekonomi.

Matriser

Hkk
Bedömningsmatris i hem- och konsumentkunskap

F
E
C
A
Din förmåga att välja och använda livsmedel och metoder med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Att främja hälsa är en viktig aspekt i undervisningen liksom ekonomi och miljö. dessa tre är viktiga komponenter för att i framtiden klara av ett eget boende. Matcirkeln, ätstörningar, näringsämnen, sparande, lån, internethandel, miljömärkningar och energisnål användning av våra vitvaror är några exempel saker eleve kommer att arbeta med.
I arbetet har eleven svårt att använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Din förmåga att planera och tillaga måltiden.
Här utmanas eleven att planera, organisera och tillaga måltider utifrån olika förutsättningar, eleven stimuleras till att skapa nya recept, laga nya måltider och att självständigt göra detta inom ramen för den lektionstid vi har.
Eleven har svårt att planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Din förmåga att sätta samman måltider
Att kunna resonera om hur olika måltider kan sättas samman ur olika perspektiv
Eleven har svårt att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven kan föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Din förmåga att göra jämförelser
Att kunna göra olika jämförelser ur ett konsumtionsperspektiv
Eleven har svårt att göra jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenserna för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenserna för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenserna för privatekonomi.
Din förmåga att förstå rättigheter och skyldigheter
Att kunna förstå innebörden av de rättigheter och skyldigheter man har som konsument
Elevenhar svårt att beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter.
Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumentsituationer.
Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumentsituationer.
Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumentsituationer.
Din förmåga att förstå konsekvenser av val
Att kunna se och förstå konsekvenser som kan bli av olika val man gör
Eleven har svårt att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Din förmåga att ta egenansvar
Att ta ansvar för sin egen inlärning och medverka under arbetets gång.
Jag tar inte ansvar för arbetet i min grupp.
Jag tar, för det mesta, ansvar för mitt arbete i min grupp.
Jag tar ansvar för mitt arbete i min grupp.
Jag tar ansvar för mitt och gruppens arbete. Jag hjälper också andra vid behov.

Hkk
Kopia av Mat, måltider och hälsa

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: