Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och Räkning

Skapad 2016-08-17 14:10 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 6 Matematik
När du har arbetat med det här kapitlet ska du lära dig om många olika matematiska begrepp tex. naturliga tal, heltal, decimaltal, m m. Och du ska kunna utföra beräkningar med olika metoder.

Innehåll

Matematik År 6 : ”Tal och räkning” v 34-40

Vecka

Ög 04M

Arbetsområde

34

Ons

Tors

Material, uppstart

Fördiagnos

35

Tis

Ons

Tors

Repetition av räknesätt

Kap 1,1

Kap 1.1

36

Tis

Ons

Tors

Kap 1.1 klart

Kap1.2             Läxa klart.

Kap 1.2

 

37

 

Tis

Ons

Tors

 

  Kap 1.2 klart

 Kap 1. 3         Läxa 1 s.284-285 välj 7 uppgifter och veckans problem 

  kap 1.3

38

Tis

Ons

Tors

 

Kap 1.3 klart

Kap 1.4         Läxa 2 s.285-286 välj 7 uppgifter och veckans problem

Kap 1.4                                   .               

39

 Tis

Ons

tors

 Kap 1.4 klart

Tema ( sida 27-28) Läxa klart. 

Blandade uppgifter

40

Tis

Ons

Tors

 

Träna mera

Repetition

PROV kap.1.1 – 1.4

 

 

 

Du gör A+B-uppgifter alternativt B+C-uppgifter.

 

Om du är klar med veckans arbetsområde får du prova olika saker i samråd med läraren t.ex:

□ TEMA sid 27-28             □ Taluppfattning s. 37         □ Sudoku                            □ Spel

□ Fundera & diskutera s 42-43                 □ Problemlösning sid 51-52

 

Inför provet kan du träna på:

 • Läs igenom texten och exemplen i delkapitlen.
 • Kunna förklaringar på begreppen Sammanfattning 1 sidan 40.
 • Räkna Blandade uppgifter sidan 41-42
 • Räkna Träna mera sidan 43-44 och/eller Fördjupning sidan 45-46.

 

Förmågor du tränar i detta kapitel:

Begreppsförmåga

Siffror, tal, naturliga tal, jämna tal, udda tal, decimaltal, positionssystemet, siffrors värde, tallinje, utvecklad form, addition (term + term = summa),

subtraktion (term – term = differens),

multiplikation (faktor · faktor = produkt),

division (täljare / nämnare = kvot)

Procedurförmåga

Addera, subtrahera, multiplicera och dividera med heltal och decimaltal, använda tallinjen,

Resonemangsförmåga

Jämföra siffrors placering och deras värde, jämföra vilka tal som är störst och minst.

Kommunikationsförmåga

Tala matte, skriva tydliga uträkningar och svar, enheter

Problemlösningsförmåga

Olika strategier, fundera över svarets rimlighet.

 

På hemsidan www.matteboken.se , finns texten som bokens genomgångar som tal- och ljudbok i MP3-format med exempel.

 

ORDLISTA:

 

Begrepp

Förklaring med exempel

Siffror

 

  0, 1, 2, 3, ,4,.....

Tal,

naturliga tal 

jämna tal,

udda tal 

 

Decimaltal 

 

 

Positionssystemet 

siffrors värde 

 

 

Tallinje 

 

 

Utvecklad form

 

 

Addition

term + term = summa

 

 

Subtraktion

 

 

 

term – term = differens

Multiplikation

 

 

 

faktor · faktor = produkt

Division

 

täljare / nämnare = kvot

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Tal och Räkning

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: