Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska: Coraline

Skapad 2016-08-17 14:14 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska

Coraline's parents are too busy to play with her. She's on her own, and when she goes exploring in her new apartment she unlocks a door that leads to a different world. At first it looks familiar, even intriguing, but Coraline quickly learns that evil lurks there. Soon, Coraline is caught in a life or death challenge—to save herself, her family, and three lost children. It is an experience that will forever change her.

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga att läsa och förstå skönlitteratur på engelska. Du ska också bli bättre på att samtala på engelska samt utöka ditt ordförråd.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Innehåll

Under arbetsområdet kommer vi att läsa och bearbeta Coraline av Neil Gaiman.

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Genomförande

Vi kommer att läsa och lyssna till Coraline. I skolan kommer vi arbeta med ord och diskussionsfrågor som rör innehållet. Hemma ska du läsa/lyssna på ett par kapitel per vecka samt öva på orden.

v. 34
Tis/Ons
Reading Chapter 1 together in class

Fre

Reading Chapter 2 together in groups of five

Finishing Reading Chapter 2 at home as homeworkv. 35
Tis/Ons
Reading Chapter 3 together in the same groups as before

Tis/Ons
Pick out 20 words from Chapter 1-3 as homework for Friday

Answer questions on Chapter 1-3 in Groups or by yourself

Fre

Test on the Words Chapter 1-3

Continue answering the questions Chapter 1-3

v. 36
Tis/Ons
Reading Chapter 4 together in groups

Fre
Continue answering the questions Chapter 4v. 37

Tis/Ons

Reading  Chapter 5-6 together in Groups

Fre

Reading Chapter 7-8 together in Groups

Fre

Homework: Read Chapters 9-10 at home

Mark down Words you don´t understand

v. 38

Tis/Ons

Reading Chapter 11-12 together in Groups

Fre

Reading Chapter 13 together in class

Answering questions on the book if time over

v. 39

Tis/Ons

Slutredovisning av boken muntligt

Skriva en bokrecension hemma om vad man tyckte och vad boken handlade om

 

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att delta aktivt i de muntliga övningarna i skolan, göra ordkunskapstest, samt skriva en slutredovisning av boken.

Matriser

En
Engelska 7-9 Lgr 11

Läsa

F
E
C
A
• förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du visar din läsförståelse genom att delta aktivt i diskussioner samt genom att göra en skriftlig uppgift.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Skriva

F
E
C
A
• formulera sig och kommunicera i skrift,
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt.

Tala

F
E
C
A
• formulera sig och kommunicera i tal
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt. Du talar endast engelska under diskussionerna.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt.

Strategier

F
E
C
A
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Du hindras inte av att du inte finner de rätta orden utan använder andra ord på engelska för att få fram ditt budskap.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: