Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Periodiska systemet och kemiska bindningar

Skapad 2016-08-17 14:16 i Apalbyskolan Västerås Stad
En planering som tar upp atommodellen med elementarpartiklar, atomnummer, masstal och isotoper, det periodiska systemet samt molekyl- och jonbinding.
Grundskola 9 Kemi
Det är olika kemiska bindningar som håller atomerna samman t ex. jonbindning och molekylbindning. Det finns också krafter som verkar mellan de kemiska bindningarna och påverkar deras egenskaper. I det periodiska systemet kan man hitta uppgifter om atomens massa, atomnummer och masstal samt isotoper.

Innehåll

Vilka begrepp ska du kunna?

 • Använda det periodiska systemet för att

                                 - Rita en modell av en atom med antal protoner och neutroner samt elektroner fördelade i olika elektronskal 

                                 - Ta reda på antal valenselektroner för olika atomer

                                 - Ta reda på atomnummer, masstal / atommassa för en atom av ett givet grundämne

 • Kunna använda det periodiska systemets för att hitta uppgifter om grupper, perioder, namn på grundämnesfamiljer
 • Hur molekylföreningar bildas t ex vatten
 • Hur joner och jonföreningar bildas
 • Balansera en reaktionsformel
 • Jonföreningarnas sammansättning (formel och namn)

Aktiviteter

 • Genomgångar och demonstrationer
 • Film & bildspel
 • Laborationer
 • Läs Kemi Lpo bok 3 kap "Kemiska bindningar" sid. 15-19 och arbeta med studieuppgifterna 13-25 sid.23-25.
 • Studi.se https://www.studi.se/discipline/421/course/22882
 • Gemensamma diskussioner
 • Läxor och avslutande prov tisdag v 38

 

Bedömning

Din förmåga att utföra laborationer utifrån en beskrivning på ett säkert och effektivt sätt vid labb-lektionerna

Dina ämneskunskaper genom ett prov tisdagen den 19/9  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: