Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi åk 8 2016

Skapad 2016-08-17 14:22 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Biologi

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig om samspelet i naturen genom att studera uppbyggnad och funktion hos olika ekosystem. 

Innehåll

Begrepp:

Ekologi, Ekosystem, Biotiska faktorer, Abiotiska faktorer, Population, Växtsamhälle, Djursamhälle, Biomassa, Biotop, Habitat, Ekosystems dynamik, Konkurrens, Ekologisk nisch, Naturligt urval, Evolution, Fotosyntes, Kemisk energi, Förbränning, Energiflöde, Kretslopp, Nedbrytare, Enkla näringsämnen = Mineralämnen = NPK, Producenter, Konsumenter, Näringskedja, Förstahandskonsument, Andrahandskonsument, Tredjehandskonsument, Toppkonsument, Näringsväv, Ekosystems bärförmåga, Anrikning, Negativ återkoppling, Positiv återkoppling, Stabilt ekosystem, Labilt ekosystem, Ekosystemtjänst, Biologisk mångfald, Monokultur, Ekologiskt fotavtryck

Genomförande

Arbetsområdet pågår v 34-39

Biologi Spektrum s. 156-177, (186-219)
Du ska på egen hand göra en presentation av ett ekosystem. Din presentation ska göras som en stor bok av kartong. I boken ska det finnas bilder och texter som ger en tydlig förklaring till det ekosystem du har valt. Därefter ska du göra en muntlig presentation där du går in i rollen som ett av djuren i ditt ekosystem. Du ska avslutningsvis hålla ett muntligt anförande om du livssituation och de hot som finns mot din art.Parallellt med arbetet med boken ges teorilektioner som behandlar ekologi och dess terminologi.

Arbetets gång:

1. Ta reda på fakta om olika ekosystem.
2. Bestäm vilket ekosystem du ska presentera.
3. Bestäm vilka djur och växter du ska ha med i din stora bild. De arter du väljer ska ingå i en näringsväv eller näringskedja.
4. Planera din stora bild och bestäm om du ska rita eller använda kollageteknik. Använd gärna så mycket naturligt material som möjligt.
5. Gör bilden av ditt ekosystem.
6. Skriv texter och gör mindre förklarande bilder (se nedan)
7. Förbered din muntliga presentation

De texter/mindre bilder som beskriver ekosystemet och som ska finnas i boken är:
- Fotosyntes och Cellandning
- Kolets kretslopp
- Näringsväv
- Abiotiska och Biotiska faktorer
- Näringspyramid
- Ekosystemtjänster
- Hot mot ekosystemet.  

 

Redovisning

 

Böckerna ställs ut och du håller ett muntligt anförande. Dessutom avslutas arbetet med ett skriftligt prov.

Elevinflytande

Du har inflytande över vilket ekosystem du väljer att arbeta med, vilka tekniker du vill göra din bild med och vilket djur du väljer att presentera.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Bedömningen gäller bilogi

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Biologi
Förmågan att diskutera och ta ställning.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Biologi
Förmågan att beskriva och förklara.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling..
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: