Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IDROTT OCH HÄLSA ÅR. 6 PERIOD 1 HT-16

Skapad 2016-08-17 14:31 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
IDROTT OCH HÄLSA ÅR. 6 PERIOD 1 HT-16 Glasbergsskolan- Mölndals stad
Grundskola 6 Idrott och hälsa

Vi kommer under den första perioden av läsåret att träna på våra sammansatta, grov-motoriska grundformer såsom springa, hoppa, kasta och klättra. Detta gör vi genom olika friidrottsgrenar, lekar och redskapsövningar.

Vi kommer att utöva lekar och röra oss utomhus där vi tränar på att genomföra olika fysiska aktiviteter i natur- och utemiljö med säkerhet och hänsynstagande. 

Vi kommer att samtala och diskutera kring upplevelser av lek och natur- och utevistelser samt vad friluftsliv innebär.

Eleverna kommer slutligen att få leka och röra sig till musik.

Innehåll

Hur visar jag att jag har nått mina mål?

 • Jag anpassar mina sammansatta motoriska grundformer i kombination med olika redskap, friidrottsgrenar och i olika lekar.
 • Jag visar att jag kan genomföra olika lekar och andra fysiska aktiviteter utomhus med tanke på säkerhet och hänsynstagande till allemansrätten och min omgivning.
 • Jag deltar aktivt i samtal kring upplevelser av lek och aktiviteter i natur- och ute-miljöer samt i samband med friluftsliv.
 • Jag deltar aktivt i övningar och lekar till musik och anpassar mina rörelser till takt och rytm.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
 • Idh  E 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
 • Idh  E 6
  I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
 • Idh  E 6
  Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Aktiviteter under period 1:

 • Friidrottsgrenar och löp/hopp-banor.
 • Motorisk träning i kombination med redskap och i samband med olika lekar/aktiviteter.
 • Lekar och andra aktiviteter inomhus och i olika ute-miljöer.
 • Friluftsliv
 • Lekar och rörelser till musik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: