Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7 Lappteknik med rationellt arbetssätt.

Skapad 2016-08-17 14:37 i Östergårdsskolan Halmstad
En planeringsmall som är användbar för ett rationellt sätt att arbeta med lappteknik.
Grundskola 7 Slöjd

Arbetsområdet handlar om att lära sig ett rationellt (maximalt snabbt och effektivt) sätt att arbeta med lappteknik. Lappteknik är när man syr ihop många mindre tygdelar efter en viss planering.  

Innehåll

Elevdel

Arbetsområde: Lappteknik - kudde

Konkreta mål

Försöka följa - läsa - förstå arbetsbeskrivning och arbeta efter instruktioner. Välja tyg utifrån intresse av färg och träna sig att komponera ett  mönster. Använda de symaskinskunskaper som du har tränat tidigare. Kunna arbeta rationellt , -maximalt snabbt och effektivt. Få förståelse för hur man vändsyr och monterar ihop kudden.

Att kunna sy raka sömmar med jämn sömsmån.

Att kunna beskriva sin sin kudde , dess färgkomposition samt resonera kring varför den ser ut som den gör.

Bedömning

Att läsa i din arbetsordning innan du frågar om hjälp. Att du kan trä symaskinen och ställa in rätt söm. Att kunna tvärnåla, sy raksöm  rakt med jämn sömsmån, pressarfotens kant. Hur du väljer arbetssätt/material och självständighet.Att kunna hantera sax,måttband, linjal och strykjärn. Beräkna hur mycket material som går åt.

Undervisning

 1. Gemensamt på tavlan.
 2. Genomgång av rationellt arbetssätt.
 3. Storleken på rutorna och kudden i naturlig storlek.
 4. Genomgång av vinklarna 45-och 90 grader.
 5. Lära sig slöjdspecifika begrepp som har med arbetsområdet att göra.
 6. Beräkna hur mycket material som går åt.
 7. Redovisa arbetet i en utvärdering skriftligt.

 

Lgr11

Syfte

Att träna maskinsömnad med precision.
Att se hur färger, former och mönster passar ihop. 

Kunskapskrav

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Lappteknik med rationellt arbetssätt.

Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

E
C
A
En färglagd skiss finns för lapptekniken.
En genomtänkt färgkomposition finns för arbetet.
. En genomarbetad färgkomposition som även innehåller ett mönster.
En kudde med lappteknik är sydd
Kudden eller motsvarande föremål är välsydd med jämna sömsmåner
Kudden eller motsvarande föremål är välsydd med jämna sömsmåner och snyggt avslutad.
Arbetet utförs med lärarens utförliga instruktioner.
Utför arbetet efter gemensamma genomgångar.
Läser instruktioner i bilder och text.
Lär sig trä symaskinen och pressa med strykjärnet.
Trär symaskinen självständigt och behärskar spolning och söminställningar. Hanterar strykjärnet bra.
Visar skicklighet i användandet av symaskinen , väljer självständigt rätt söm och handhavande av symaskinen samt strykjärnet.

Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

E
C
A
Prövar att arbeta med ett rationellt arbetssätt.
Genomför hela arbetet med ett rationellt arbetssätt.
Visar full förståelse för hur arbetssättet påverkar arbetsprocessen.
Lär sig arbetsprocessen.
Ser hur arbetsprocessen påverkar resultatet.
Kan utvekla tankar om hur det kan användas i andra arbeten.

Förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

E
C
A
Gör en enkel beskrivning av sitt arbete i utvärderingen.
Beskriver sitt arbete och ger exempel på hur det genomförts.
Beskriver hur arbetet har genomförts och utvecklar tankar om resultatet.
De slöjdspecifika begreppen är använda
De slöjdspecifika begreppen används på ett fungerande sätt.
De slöjdspecifika begreppen används på ett helt korrekt sätt.

Förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

E
C
A
Beskriver sin kuddes färger. Försöker ge exempel på vad färgerna symboliserar.
Har en tanke med färgsättningen av kudden och redogör för vad den symboliserar
Färgsättningen på kudden har ett tydligt eget uttryck och eleven kan beskriva uttrycket och redogöra för ursprunget till idén.

Sl
Halmstad Slöjd - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
E
C
A
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjd¬arbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. .
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: