Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i matematik för tal och räkning

Skapad 2016-08-17 14:49 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Syfte: Du ska få lära dig: • Hur vårt och andras talsystem är uppbyggda • Samband mellan tal i bråkform och decimalform • Uttrycka andelar i bråkform och decimalform • Sambandet mellan andelen, delen och det hela • Beräkningar med de fyra räknesätten
Grundskola 6 Matematik
Syfte: Du ska få lära dig: • Hur vårt och andras talsystem är uppbyggda • Samband mellan tal i bråkform och decimalform • Uttrycka andelar i bråkform och decimalform • Sambandet mellan andelen, delen och det hela • Beräkningar med de fyra räknesätten

Innehåll

Mål:

Du ska kunna följande begrepp:

 • Naturliga tal
 • Utvecklad form
 • Bråkform
 • Blandad form
 • Täljare
 • Nämnare
 • Rationella tal
 • Decimalform
 • Avrundning
 •  

Du ska även kunna:

 • Platsvärden, t ex i talet 356 representerar siffran 5 värdet 50
 • Skriva ett tal i utvecklad form t ex 12,40 = 10+2+0,4

 

Bedömning:

Du kommer att få visa dina förmågor både under lektionstid i klassrummet och genom ett skriftligt prov vecka 40.

 

Genomförande:

För att nå målen kan du träna dem på följande sätt:

 • Metod- och begreppsträning i matteboken, sid 7 - 52
 • Metod- och begreppsträning genom elevspel.se/matematik
 • Genom problemlösning varje vecka med EPA-metoden (enskilt, par och grupp).
 • Du kommer att få träna dig i att kommunicera och redovisa matematik.
 • Du kommer att få arbeta praktiskt/laborativt med vissa matteuppgifter.

 

Förmågor i matematik

Problemlösningsförmåga

Formulera och lösa problem själv och i grupp genom att välja strategier och metoder som passar för att lösa problemet. Föreslå olika sätt att lösa problem. Tolka resultat och dra slutsatser. Resonera om resultatens rimlighet.

Begreppsförmåga

Kunna matematiska begrepp och använda dem i olika sammanhang.

Metodförmåga

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter.

Kommunikations- och resonemangsförmåga

Redogöra för och samtala om hur du löser och redovisar uppgifter. Föra och följa matematiska resonemang i redovisningar och samtal, genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument.

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: