Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2016-08-17 15:05 i Slöingeskolan Falkenberg
Ett arbete om religionerna kristendom, judendom och islam.
Grundskola 2 SO (år 1-3)

Vad är en religion? Vad finns det för likheter mellan religionerna? 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla:

Din analysförmåga: kunna se likheter, skillnader och samband mellan religionerna.

Din kommunikativa förmåga: kunna  samtala, diskutera samt resonera kring religionernas likheter.

Din begreppsförmåga: förstå vad nya ord betyder och använda dem, t ex högtid, samlingsplats, symbol. 

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Bedömning - vad och hur

Du visar vad du kan genom att du: 

* beskriver någon hög­tid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

* ger exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

* för samtal om elev­nära livsfrågor.

* använder ord och begrepp som är centrala för temat.

* beskriver några platser för religionsutövning och koppla samman dessa med religioner som utövas i närområdet.

* jämför och se likheter mellan religionerna. 

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
 • SO   3
  Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
 • SO   3
  Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Undervisning och arbetsformer

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att:

 • Vi kommer att göra en gemensam tankekarta för att ta reda på vad du redan vet om religion.
 • Vi kommer att göra självbedömning.
 • Samtala om varför vi tror att det finns religioner och vad det kan innebära att vara eller inte vara religiös.
 • Du kommer få lära dig olika högtider, heliga böcker, symboler, platser, byggnader samt berättelser kopplade till kristendom, judendom och islam.
 • Vi kommer söka information genom att läsa olika texter, lyssna på berättelser och se utbildningsprogram. Vi ska också besöka en kyrka.
 • Vi kommer att skriva enkla faktatexter, som vi kommer att göra egna böcker av.
 • Du kommer få delta i samtal om så kallade livsfrågor, det är frågor om vad som är viktigt i livet, livets mening, ont och gott, rätt och orätt.
 • Vi kommer att tala om kristendomens roll i skolan förr i tiden.
 • Vi kommer att läsa berättelser som kommer från de olika religionerna
 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: