Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal år 7

Skapad 2016-08-17 15:37 i Viksängsskolan Västerås Stad
Prio år 7, kap.2.
Grundskola 7 Matematik

Ingen vet vem som var först med att räkna. Behovet av att kunna räkna kanske uppkom för att hålla ordning på antalet djur i flocken eller för att födela maten. Att räkna dagar, månvarv och år har människan gjort sedan lång tid tillbaka. Människan kunde räkna långt innan hon uppfann siffrorna. De allra första symbolerna för tal var enkla streck som ristades in i pinnar eller benbitar. Olika kulturer har haft olika symboler för siffror och tal, som till exempel romerska siffror. Idag möter du tal överallt runt omkring dig, bland annat i datum, klockslag, gatunummer, bussnummer, priser och telefonnummer.

Innehåll

Mål

Begrepp att arbeta med under kapitlet:

 • siffra, tal
 • positionssystem
 • hela tal
 • decimal
 • addition, term, summa
 • subtraktion, term, differens
 • multiplikation,faktor, produkt
 • division,täljare, nämnare, kvot
 • prioriteringsregler
 • udda tal, jämna tal
 • sammansatta tal, primtal
 • faktorträd
 • avrundning, närmevärde
 • överslagsräkning

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Arbetsgång

 • Genomgångar och diskussioner i grupp och individuellt.
 • Enskilt och parvis arbete i Prio kap.2
 • Problemlösning
 • Begreppstest
 • Kapiteltest
 • Skriftligt prov

Bedömning

 • Dina kunskaper om begrepp och samband mellan begreppen
 • Din förmåga att välja metod och hur väl metoderna genomförs
 • Hur väl problem tolkas och löses. Kvalitén på strategier och metoder som används att lösa problem
 • Hur du för ett resonemang. Kvalitet på slutsatser och analyser
 • Kvalitet på kommunikation/redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer

Grovplanering

Vecka

Mån 70 min

Tis 60 min

Ons 30 min

34

Introduktion

Aktivitet 2.1

2.1

2.2

35

2.2

2.3

2.3

36 

2.4

Taluppfattningstest

Problemlösning

37

2.5

2.6

2.7

38

Problemlösning

2.7

Studiedag

39

2.8 & 2.9

Begreppstest / Kapiteltest

 2.8 & 2.9

40

Em orientering

Basläger

Höghöjd

Basläger

Höghöjd

41

Repetition

PROV

 

Detta är en grovplanering som kommer att justeras under terminen. Detaljerad plan och läxor läggs ut på bloggen på Unikum.

Matriser

Ma
Tal år 7

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Begrepp
Metod
Resonemang
Problemlösning

Sammanfattande kommentar

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: