👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JÄ ht 19/vt 20 åk 6 Ma "Tal" JT

Skapad 2016-08-17 16:00 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Det här arbetsområdet handlar om tal. Egentligen aritmetik som kommer från ett grekiskt ord och betyder räknekonst, eller läran om hur man räknar. Det är den äldsta grenen inom matematiken, antagligen minst 50 000 år gammal. Den innefattar de fyra räknesätten och grundläggande egenskaper hos tal. Hur de skrivs och hur de fungerar i t ex bråk- och decimalform.

Innehåll

Mål för elev

Eleven ska:

- förstå talsystemets uppbyggnad med både naturliga tal och decimaltal

- förstå sambandet mellan de fyra räknesätten

- behärska algoritmer (uppställningar) i samtliga räknesätt, även med decimaltal

- kunna välja och använda olika metoder för att göra beräkningar och lösa problem

Innehåll

Taluppfattning och tals användning samt problemlösning

(ur Centralt innehåll, Lgr11).

Genomförande

Vi har genomgångar och arbetar gemensamt och i grupper med arbetsområdet. Du arbetar enskilt och i par med kapitel 1, 3 och 5 i 6A-boken, och kapitel 6, 7 och 8 i 6B-boken ”Koll på matematik”. Vi ser filmer med tillhörande quiz och har praktiska övningar mest analogt med syfte att öva algoritmer, huvudräkning och överslagsräkning. Samt att utveckla kunskaper och nya strategier om hur man löser matematiska problem.

Bedömning

Bedömningen avser hur väl du genomför arbetsuppgifter, praktiska undersökningar, deltar i diskussioner samt dina resultat på quiz och tester.  Bedömningen sker löpande under läsåret. Förändring i bedömning kompletteras med en kommentar längst ner under matrisen.

Kursplanemål

Eleverna ska:

- utveckla sin förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder

- utveckla kunskaper för att kunna formulera och lösa problem

(ur Syfte, Lgr11).

Matriser

Ma
JÄ ht 19/vt 20 åk 6 Ma Tal JT

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Metod
Beräkningsmetoder i alla fyra räknesätten, samt lösa rutinuppgifter
…på ett i huvudsak fungerande sätt.
… på ett relativt väl fungerande sätt, där eleven behärskar flera metoder.
…på ett väl fungerande sätt, där eleven behärskar flera metoder, och väljer de mest effektiva metoderna.
Problemlösning
Strategier för problemlösning och användande av metoder
… på ett i huvudsak fungerande sätt.
... på ett relativt väl fungerande sätt.
… på ett väl fungerande sätt.