Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings 6 Section 1 Tunabergsskolan

Skapad 2016-08-17 16:14 i Tunabergsskolan Uppsala
Wings green för åk 6
Grundskola 6 Engelska

In this section you will study:

- How to present yourself.   

- The city of Manchester.

- Useful phrases for shopping.

- Words for things you need on a trip.

- Words for things at the airport and on the airplane.

Innehåll

Detta ska du lära dig:

 • Present yourself
 • Go shopping for things you need on a trip
 • Talk about airports and airplanes
 • Describe the town where you live
 • Understand people who present themselves
 • Understand people who talk about airports and airplanes
 • Understand the grammar you studied. Use it to speak and write. There is there are, plural.

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Så här kommer vi att arbeta:

Läs text högt. Du får läxa i att läsa och lyssna på texter i boken. 

Jobba med övningar i boken. Du ska ha jobbat med texter uppgifterna:

                TB                                                WB

”Welcome to Manchester”                             8, 22 

”Manchester”                                                 1 3, 14

”The trip”                                                         7

”Simon goes shopping                                    6, 

 ”Time for packing”                                         4, 5, 19

”At the airport”                                               3, 15, 18, 26, 

”Flying into a rage”                                        11

”The day a great team died”                          12

I WB-grammatiken ska du läsa sidorna 91 + 95 och göra övningarna på sidorna 18 - 20

Vi diskuterar utifrån texterna och uppgifterna 19, 20, 22, 25, 26 i WB och 27 och 28 gör vi tillsammans.

 

 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

- Genom skriftliga och muntliga uppgifter.

- Prov

 

Bedömning sker kontinuerligt under lektionerna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: