Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen åk 2-3

Skapad 2016-08-17 16:50 i Årstadskolan Falkenberg
NO-projekt
Grundskola 2 – 3 Biologi

Under höstterminen ska vi arbeta med kroppens olika delar, sinnen och känslor.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utforska och lära dig:
Vad våra kroppsdelar heter och vilken funktion de har.
Vilka sinnen vi har och vad vi använder dom till.
Vilka känslor kroppen kan uttrycka.

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna berätta om:

 • någon av våra kroppsdelar och vad vi har de till. 
 • något av våra sinnen och vad vi har de till.

Du visar vad du kan:

 • genom att vara aktiv och delta på lektionerna
 • genom att redovisa i text, bild och muntligt

Kopplingar till läroplan

 • Bi   3
  Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, läsa faktatexter och titta på film. 

Eleverna kommer arbeta i grupper och forska om olika organ. De kommer få skriva egna faktatexter, måla bilder och presentera sina arbeten för klassen. 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  1-3
  Kropp och hälsa Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: