Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivarskola med Martin Widmark vid rodret.

Skapad 2016-08-17 19:33 i Njupkärrs skola Tyresö
Ett arbetsområde i svenska som utgår från Diamantmysteriet av Martin Widmark. Man lär sig hur en bok är uppbygd och hur man planerar och skriver egna detektivhistorier
Grundskola 4 – 6 Svenska

Nu är det dags att bli deckarförfattare! Du ska få vara med i Martin Widmarks skrivarskola - fram med förstoringsglaset!

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

(koppling till kursplanens syfte (förmågor)/ övriga läroplanens mål som ska utvecklas i detta årbetsområde) - ta bort denna mening

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Konkretisering av mål

Du ska planera och skriva din egen deckare 
Du ska skriva person- och miljöbeskrivningar
Du ska både ge och få respons på texter du och klassen skriver
Du ska få läsa en deckare skriven för barn och undersöka hur den är uppbyggd (beskrivningar, berättarperspektiv)
Du ska få öva på att använda ett gestaltande språk

Arbetssätt

Gemensam läsning av Diamantmysteriet av Martin Widmark, diskussion och arbetsuppgifter utifrån denna.
Olika typer av skrivövningar, t ex hur man bygger ut meningar, skapar spänning, person- och miljöbeskrivningar
Läsa varandras texter och ge varandra förslag och idéer och sedan omarbeta texter
Skapa bilder, tankekartor och andra hjälpmedel som stöd för skrivande.
 
Skrivövningarna kommer att samlas i elevens egna deckarhandbok.
Den egna deckaren ska skrivas för hand eller på dator på lösblad.

Bedömning

se matris

Matriser

Sv
Faluns mall för Pedagogiska Planeringar

Skrivuppgift, berättande text, svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Helhetsbedömning
texten är begriplig texten har viss koppling till uppgiften
texten är relativt tydlig texten är relativt väl kopplad till uppgiften
texten är tydlig texten är väl kopplad till uppgiften
Innehåll
begripligt innehåll enkla gestaltande beskrivningaroch enkel handling räknar upp händelser
relativt tydligt innehåll utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser
tydligt innehåll välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling förmedlar upplevelser och värderar/utvecklar dessa
Struktur
I huvudsak fungerande struktur uppbyggnaden går att följa i huvudsak fungerande berättarperspektiv enklare textbindning används
Realtivt väl fungerande struktur uppbyggnaden är tydlig relativt väl fungerande berättarperspektiv varierad textbindning används
Väl fungerande struktur uppbyggnaden lyfter texten väl fungerande berättarperspektiv väl utnyttjad textbindning som skapar flöde
Språk
viss språklig variation ordvalet uppvisar viss variation grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt tempus används oftast korrekt.
förhållandevis god språklig variation ordvalet är relativt varierat grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad tempus används korrekt.
god språklig variation ordvalet passande och höjer kvaliten grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet meningsbyggnaden är i så gott som korrekt och varierad tempus används medvetet
Skrivregler
grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet stor/liten bokstav används med viss säkerhet viss säkerhet i stavning
grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med relativt god säkerhet relativt få fel i användningen av skiljetecken relativt få stavfel som inte står förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med god säkerhet få fel i användningen av skiljetecken få stavfel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: