Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten

Skapad 2016-08-18 07:10 i Brearedsskolan Halmstad
Eleverna får träna sin förmåga att växla mellan de fyra räknesätten; addition, subtraktion, multiplikation och division. Eleverna får använda sig av huvudräkning, uppställning, rimlighetsbedömning och kommer beräkna olika tal med och utan decimaler.
Grundskola 4 – 6 Matematik

De första veckorna efter ett långt sommarlov kommer vi att friska upp våra kunskaper när det kommer till de fyra räknesätten; addition, subtraktion, multiplikation och division. Vi kommer återigen arbeta med uppställning och även utveckla vår förmåga att lösa textuppgifter av olika slag.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

- Kunna beskriva hur du går tillväga när du löser olika uppgifter

- Fundera kring resultatets rimlighet

- Resonera kring matematiska problem ex: genom att ställa frågor eller göra liknelser

- Lösa uppgifter med hjälp av uppställning

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Lära känna och arbeta i vår nya arbetsbok "Koll på matematik, 6A"
 • Diskutera olika matematiska problem
 • Färdighetsträna uppställning av olika tal och uppgifter
 • Prata matematik i grupper (resonera, argumentera, beskriva)

Bedömning

Eleverna visar sina kunskaper genom ett mindre prov där de får lösa olika uppgifter med hjälp av uppställning. Eleverna kommer även få chans att visa sina kunskaper genom att i grupper lösa uppgifter där de får resonera, argumentera och beskriva.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
De fyra räknesätten

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Ma
Beskriver sitt tillvägagångssätt
På ett i huvudsak fungerande sätt
På ett relativt väl fungerande sätt
På ett väl fungerande sätt
Ma
För resonemang om resultatets rimlighet i förhållande till problemsituationen
På ett enkelt och till viss del underbyggt sätt
På ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt
På ett välutvecklat och väl underbyggt sätt.
Ma
För och följer matematiska resonemang genom att ställa frågor, framföra och bemöta matematiska argument som för resonemangen framåt
På ett sätt som till viss del för resonemangen framåt
På ett sätt som för resonemangen framåt
På ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Ma
Väljer och använder metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring.
På ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning till sammanhanget
Ändamålsenligt och med relativt god anpassning till sammanhanget
Effektivt och ändamålsenligt med god anpassning till sammanhanget
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: