Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Superhjältar

Skapad 2016-08-18 07:11 i Brearedsskolan Halmstad
Eleverna får utifrån temat "superhjältar" arbeta med fantasi, självkänsla och samtidigt utveckla sitt skrivande på både svenska och engelska.
Grundskola 4 – 6 Engelska Svenska

Höstterminen startar igång med arbetsområdet "superhjältar" där vi under några veckor kommer skapa våra egna superhjältar och låta vår fantasi flöda. Vi kommer diskutera vad som räknas som en hjälteinsats och vad en god gärning innebär för oss på Brearedsskolan.

Innehåll

Våra mål

Jag kan:

- Förklara vad det innebär att göra en god gärning och motivera varför man ska utföra sådana

- Beskriva en figur på engelska så att mina klasskamrater förstår

- Skriva en text med fungerande stavning, skiljetecken och språkriktighet

- Bearbeta texten med hjälp av respons

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Skapa egna superhjältar
 • Beskriva våra superhjältar för varandra på engelska
 • Skriva en text om våra superhjältar och deras goda gärningar
 • Bearbeta texten med hjälp av lärarrespons samt kamratrespons

Bedömning

Elevernas visar sina kunskaper genom att beskriva sin superhjälte muntligt för klassen på engelska, samt skriftligt genom att arbeta fram en välskriven text om sin superhjälte på svenska. Texten lämnas in via unikum.

Uppgifter

 • Återberättande text

Kopplingar till läroplanen

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3

Matriser

Sv En
Superhjältar

E
C
A
Sv
Använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Med viss säkerhet
Med relativt god säkerhet
Med god säkerhet
Sv
Ge omdömen och bearbeta/utveckla ena och andras texter
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
På ett i huvudsak fungerande sätt
På ett relativt väl fungerande sätt
På ett väl fungerande sätt
Eng
Visar sin förståelse genom att agera och kommentera innehållet
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
På ett i huvudsak fungerande sätt
På ett relativt väl fungerande sätt
På ett väl fungerande sätt
Eng
Fomulera sig i muntliga och skriftliga framställningar
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Enkelt och begripligt
Enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
Enkelt, tydligt och relativt sammanhängande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: