Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma: Räkna addition HT16 år 3

Skapad 2016-08-18 08:40 i Unnerödsskolan Uddevalla
Använda algoritmer eller huvudräkning för att räkna additioner.
Grundskola 3 Matematik

Du ska förstå hur du kan ta hjälp av antingen skriftlig huvudräkning eller algoritmer för att räkna addition.

Innehåll

Syfte

Vi ska träna oss på att räkna addition med hjälp av algoritmer eller skriftlig huvudräkning. Du ska bli trygg med att räkna ut tal med tiotalsövergång med hjälp av algoritmer eller skriftlig huvudräkning. 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Konkreta mål

Du ska lära dig att räkna höga tal med hjälp av uppställning eller skriftlig huvudräkning. Vi kommer räkna plus med höga tal och då måste du veta hur du kan lösa uppgiften med något av sätten. 

Arbetssätt och metod

Vi kommer utgå från matematikboken och ha muntliga genomgångar på smartboarden. Vi kommer arbeta praktiskt med plockmaterial, talraden och föra diskussioner. Vi kommer använda Bingel för att färdighetsträna. 

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Jobba både ensam och i par, med datorn och ha lekar ute. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- använda dig av lämplig strategi för att lösa additioner med höga tal. 


Dokumentation

Jag kommer titta i din räknebok för att se om jag kan följa dina uträkningar. Jag kommer be dig förklara hur du tänker.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: