Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Manga

Skapad 2016-08-18 09:14 i Britsarvsskolan Falun
Japansk serieteckning
Grundskola 7 Bild

Du lär dig grunderna i manga teckning.

I en serie övningar får du lära dig teckna de viktigaste egenskaperna såsom ögon, hår mm som förstärker mangakaraktärernas personlighet. Du får även lära dig hur du använder ljus och färg för att få den rätta mangakänslan samt vilka verktyg och material du ska använda för att få det bästa resultatet.

Innehåll

Syfte:

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

Konkretisering av mål

Du kommer att utveckla dina färdigheter i att teckna manga

Du kommer att utveckla dina färdigheter i att förstå och reflektera över hur bilder utformas i olika medier

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Bl  7-9
  Bildframställning Presentationer av eget bildskapande.
 • Bl  7-9
  Redskap för bildframställning Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  7-9
  Redskap för bildframställning Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Kunskapskrav:

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 9
  I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 9
  Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Bl  E 9
  Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  E 9
  Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.

Undervisning/arbetssätt

Introduktion runt Mangaseriens historia, uppkomst samt utveckling.

Vi kommer att titta på vad som är typiskt för figurerna och hur de är utformade.

Genomgång av figurernas utseende som anatomi, ansikte, ögon o.s.v. men även hur man får fram olika ansiktsuttryck och ger figurerna personlighet.

Praktiskt arbete genom att skapa sin egen mangakaraktär med de typiska dragen och attributen.

Individuell skriftlig presentation av sin mangafigur

Bedömning

Se matris.

Matriser

Bl
Manga

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Framställning av bilder - budskap -bildspråk -noggrannhet Komposition – färg och form Tekniker-verktyg -material -utveckla idéer presentation syfte sammanhang -omdöme, resonemang om arbetsprocessen ämnesspecifika ord
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: