Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ben och Koko säker jobb

Skapad 2016-08-18 09:17 i Centrumskolan Halmstad
Träna läs- och ordkunskap samt locka till läslust.
Grundskola 3 Svenska
...

Innehåll

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Hur ska eleven lära?

Eleven tränar läs- och ordförståelse genom att läsa och tolka "Ben och Koko".

Eleven bygger kontinuerligt upp ordförrådet/ordförståelsen med nya ord.

Bedömning;Vad ska bedömas?

Eleven läser och förstår materialet vi arbetar med.

Eleven utökar sitt ordförråd med nya ord.

 

Hur ska det bedömas?

Eleven får varje vecka läsa högt ur det kapitel vi arbetar med. Vi pratar om innehållet och eleven svarar på frågor och åteberättar. Eleven visar läs- och ordförståelse genom att arbeta i arbetsboken och göra diagnos efter varje kapitel.

När ska det bedömas?

Kontinuerligt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: