Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återbruk förvaring, Kristinedalsskolan VT-17, Åk8

Skapad 2016-08-18 09:49 i Kristinedalskolan Stenungsund
Grundskola 8 Slöjd

Återbruk – gammalt blir nytt i slöjden ”Slit och släng”-trenden gör att sopbergen runt om i världen bara växer. Men det är inte alltid nödvändigt att kasta saker, utan istället kan man tillverka någonting annat av dem….. VAD? Med återbruk menas att man gör något nytt av gamla saker. Man tar helt enkelt tillvara på produkter som inte längre används. VARFÖR? Återbruk är bra för miljön, till och med bättre än återvinning. När man återbrukar en vara så sparar man den energi som skulle ha krävts för att bryta ner produkten och sedan bygga upp något helt nytt av den. HUR? Nästan allt går att återbruka – till exempel kläder och tyger, Man kan antingen ge dem en helt ny funktion, eller bara snygga till dem.

Innehåll

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Du ska få en större inblick i vad återbruk innebär och vad som sker när världen massproducerar istället för att ta tillvara på produkter.

Utifrån egna ideér ska du få skapa ett projekt med inriktning återbruk.

Syfte

Ge kunskap om hur mycket kläder som slängs

och vad man kan skapa med redan existerande produkter.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att prata om olika sätt att återbruka det man redan har

Vi kommer lär oss olika hantverkstekniker som gör det möjligt för oss att återbruka

Vi kommer att planera ett projekt med utgångspunkt: återbruk

Vi kommer att dokumentera och planera arbetet i classroom.

Vi kommer att redovisa med en utvärdering i classroom.

 

 

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Du skall kunna framställa en produkt utifrån en beskrivnig.

Du skall kunna arbeta på rätt sätt med verktyg och maskiner.

Du skall ha förmåga att bidra med egna idéer och kunna motivera för dem.

Du skall kunna fatta egna lämpliga lösningar som får arbetet att leda framåt.

Du skall ha förmåga att bedöma dina egna arbetsinsatser.

Du skall ha förmåga att tolka ditt egna slöjdföremål samt ha förmågan att föra resonemang kring färg, form och material.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Slöjdmatris, textilslöjd. år 7-9

E
C
A
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations- material.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och om- pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: