Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering kurdiska årskurs 6 , ht 2016

Skapad 2016-08-18 10:00 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Pedagogisk planering för undervisning -kurdiska , årskurs 6, v 36-V143- vår terminen 2016.
Grundskola 4 – 6 Modersmål

Från och med veckan 36  under vår terminen till veckan 43  arbetar eleverna med att använda i språket i olika sammanhang. Under trivsamma och de lättsamma former kommer eleverna att utveckla språket genom att läsa och tala.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa & Skriva & Tala

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

      

 

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Ml  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer för olika mottagare.
 • Ml  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Konkretiserade mål för eleven

 • Att eleverna kunna utveckla sina läsförmåga .

       *Att eleverna  utvecklar sitt tal och  delta i samtalet i grupper.

 

Eleven har uppnått målen när...

Årskurs 1-6
  E C A
Läsa med flyt
Läsförståelse
Resonera om budskap
 
Uttrycka sig i skrift
       
       
 
Samtala

 

Undervisning och arbetsmetoder

 • Eleverna kommer att läsa " högläsningen" olika texter eller sagor.
 • Eleverna kommer att berätta, beskriva texter innehåll,  i större och små grupper.
 • Eleverna kommer att skriva lite om texterna  innehåller.
 • Eleverna kommer att utöka sitt ordspråk genom att delta i olika övningarna .
 • Eleverna ska titta på filmer ,eller läsa en saga sedan   återberätta film eller sagas innehållet och budskap.
 • Dialog övning , i små grupper.
 • Eleverna ska använda olika digital verktyg

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: