Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Landvetter södra i Minecraft Djupedalskolan 9A och 9B

Skapad 2016-08-18 10:08 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Fysik Biologi Kemi Matematik Teknik

Beskrivning av arbetsområdet

Grundskolan bjuds in att delta i planering av Landvetter Södra. Härryda kommun står inför ett unikt och spännande projekt; att bygga ett helt nytt hållbart samhälle från grunden; Landvetter södra. Ett stationssamhälle med ca 25 000 inv. Eftersom det nya samhället byggs helt från grunden finns unika möjligheter att skapa ett hållbart samhälle och bygga för morgondagens värderingar.

Projektet syftar till att utveckla en förståelse för hur en stadsdel planeras, byggs och utvecklas utifrån mänskliga behov, förutsättningar och lösningar på problem. Ett av verksamhetsmålen för Byggnads- och trafiknämnden i Härryda kommun är att bidra till ett ökat  intresse för frågor inom stadsbyggande, arkitektur och samhällsutveckling hos barn, ungdomar och vuxna.

 

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 • Den mänskliga staden

          Ett samhälle för alla, en ekologisk hållbar stad. 

 • Den moderna staden

          Vågad arkitektur, hög täthet, funktionsblandning och en levande och attraktiv stadskärna med mötesplatser för alla.

 • Den innovativa staden

          Under såväl planeringsfas, byggnation och som färdigställt samhälle utnyttjas de senaste rönen inom teknisk forskning inom bland        annat miljö.

 • Den internationella staden

          Staden är funktionellt integrerad med Landvetter Airport City i och med snabbspåret och stationen.

Hur ska vi arbeta?

Du ska tillsammans med andra bygga Landvetter Södra i Minecraft där vi fokuserar på hållbar utveckling, energiförsörjning, funktionalitet och korrekta beräkningar. Södra Landvetter ska innehålla bostäder, verksamheter och servicefunktioner. Du kommer att få möjlighet att påverka hur det nya samhället ska se ut men också hur arbetsformerna kommer se ut. Dokumentera din arbetsprocess.

 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Du påverkar utformningen av Landvetter södra. Du har en möjlighet att påverka ett framtida samhälle. Du påverkar även arbetsprocessen.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Dokumentation under arbetets gång. Klassen ska gemensamt lämna in en 3-5 min lång film om Landvetter södra.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: