Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik

Skapad 2016-08-18 10:16 i Sverigefinska skolan i Botkyrka Grundskolor
Rätt att tala - vett att lyssna!
Grundskola 4 – 6 Svenska

Ibland kan det kännas hemskt att ställa sig framför en grupp och prata. Kanske är det så för dig? Kanske får du ont i magen, känner dig svag i knäna och får darriga händer. När du väl börjar prata tappar du bort orden eller tycker att det du säger låter dumt. Hur gör man för att bli mindre nervös? Hur gör man för att få folk att vilja lyssna? Retorik betyder talarkonst. Under retoriklektionerna kommer du få redskap som gör dig säkrare när du talar inför en grupp. Vilket yrke du än väljer i framtiden så kommer du ha nytta av att våga tala inför andra. Det är också viktigt i vårt demokratiska land att du vågar säga vad du tycker! Men du... Glöm inte att det är lika viktigt att vara en god lyssnare, som det är att vara en god talare!

Innehåll

Dina mål

Efter avslutat arbetsområde är målet att du kan

 • vara en god lyssnare som kan ge bra "feed-forward"
 • redovisa något för en grupp
 • använda vissa retoriska redskap för att bli en "proffsig" talare (som att tex. "inta scenen" och använda stödord på papper)
 • använda rösten och kroppsspråket som redskap för att fånga lyssnarna

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Undervisning

 • Vid varje redovisningstillfälle får du träning i att vara en god lyssnare, och ge bra "feed-forward"
 • I lekar och övningar får du träning i att använda ögonkontakt och kroppsspråk mm.
 • På svensklektionerna övar du att berätta och läsa olika sorters texter t.ex. berättelser, artiklar, roliga historier och arbeten inför klassen. Vi har gemensamma genomgångar där vi pratar om och tränar på intonation, pausering och på att betona ord.
 • Vi får tips från Utbildningsradions serie "Tungan rätt i mun"
 • Du förbereder dig och tränar på presentationer som du först framför i liten grupp, sedan i större grupp och till sist för en hel klass. .
 •  

Bedömning

Se bedömningsmatris

Detta bedömer du och jag:

 • Du kan visa att du är en god lyssnare vid redovisningar och genom att ge "feed-forward" efter andra elevers framförande.
 • Du framför olika muntliga presentationer och högläsning i klassen.
 • Som avslutning redovisar du ditt arbete om ett land i Europa.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: