Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel

Skapad 2016-08-18 10:38 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Svenska

Insändare och debattartiklar är argumenterande texter. Syftet är att övertyga läsaren om någonting du tycker är rätt. Du ska förklara vad du tycker och sedan se till att den som läser kan förstå varför det just du tycker är rätt och riktigt. Den stora skillnaden mellan en insändare och en debattartikel är att en debattartikel är längre, mer formell och strukturerad än en insändare. Den behöver ta upp mycket mer om ämnet än en insändare och argumenten är både fler och måste förklaras mer.

Innehåll

Skrivprocessen steg för steg

Som vanligt, när vi arbetar med skrivande av texter, kommer vi arbeta med skrivande som en process med förberedelse, utkast, kamrat- och lärarrespons och redigering.

Uppgifter

  • Bra att veta

Matriser

Sv
Debattartikel: betygskrav

F
E
C
A
Argumentation
Denna förmåga handlar om hur du underbygger dina argument och hur utvecklade de är.
Når inte kraven för E på förmågan.
Du har framfört dina åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument
Du har framfört dina åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Du har framfört dina åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Skriva
Denna förmåga handlar om att du skriver texten med passsande språk på enn korrekt sätt.
Når inte kraven för E på förmågan.
Du har skrivit en debattartikel med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du har skrivit en debattartikel med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du har skrivit en debattartikel med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Få respons
Denna förmågan handlar om att kunna utveckla sin text genom kamratrespons, redigering och lärarrespons.
Når inte kraven för E på förmågan.
Du har utifrån respons bearbetat din debattartikel mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har utifrån respons bearbetat din debattartikel mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har utifrån respons bearbetat din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Ge respons
Denna förmågan handlar om att ge kamratrespons.
Når inte kraven för E på förmågan.
Du har bidragit med enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du har bidragit med utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du har bidragit med välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: