Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geologisk

Skapad 2016-08-18 10:54 i Lyckeboskolan F-9 Visa kommun
Geologisk är kostnadsfritt och består av tre teman med totalt tio övningar som övar förmågorna i svenska, samhällskunskap, biologi, kemi, teknik, geografi och naturkunskap. Varje övning innehåller filmer och länkar med koppling till framtidens arbete och studier. Pedagoger kan enkelt integrera dessa frågor i sin undervisning och även arbeta tillsammans med skolans studie- och yrkesvägledare.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Biologi Geografi Kemi
Hur är det att jobba som Geolog? Geologisk består av tre teman med totalt tio övningar som övar förmågorna i svenska, samhällskunskap, biologi, kemi, teknik, geografi och naturkunskap. Varje övning innehåller olika elevaktiva uppgifter med koppling till framtidens arbete och studier.

Innehåll

Geologisk består av tre teman med totalt tio övningar.
Varje övning innehåller olika elevaktiva uppgifter med koppling till framtidens arbete och studier. 
Syfte med planeringen är att ge eleverna en mer grundläggande förståelse för geologins betydelse och väcka intresse för att arbeta med frågor som rör olika aspekter av geologi – till exempel naturresurser, infrastruktur, grundvatten och miljö.

Material som vi går igenom när vi jobbar med detta område finns här:

http://gratisiskolan.se/material/sgu-for-arskurs-7-9/#.V7V305iLTmF

 

Tema: Samspel Årskurs 7-9 Gymnasiet
Geologi, mineral och ekonomi GEO, SHK GEO, SHK
Markanvändning SHK, GEO, BIO NAK, GEO
Jämställd arbetsplats SHK, HI SHK
     
Tema: Samhälle Årskurs 7-9 Gymnasiet
Samhällsplanering GEO, SHK GEO
Mineralnäringens betydelse GEO, KEMI GEO, NA, SHK
Industrisamhället växer fram HI, GEO, SHK GEO, SHK
Hållbart samhälle GEO, BIO, KEMI GEO, NA
     
Tema: Naturresurser Årskurs 7-9 Gymnasiet
Kartan som verktyg GEO, KEMI GEO
Att arbeta med geologi SHK, SV SV
Metaller och mineral GEO, TK GEO

 

Uppgifter

 • Mineralnäringens betydelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: