Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörlig bild

Skapad 2016-08-18 11:04 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Se på, tala om och skapa själva inom temat rörlig bild.
Grundskola 4 – 6 Bild

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan vi öva upp vår fantasi och vår kreativa förmåga. 

Innehåll

Syfte - Varför?

Att se vad andra skapat och pröva att skapa själva.

Att uttrycka oss och förstå uttryck i bild.

Att få en överblick och förståelse för bildframställning och bildanalys.

 

Centralt innehåll - Vad?

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Undervisningens innehåll - Hur?

Vad finns det för olika typer av rörlig bild?

Rörlig bild utan ljud, med ljud, med text...

Vi lär oss tolka, jämföra och resonera.

Vi testar olika sätt att göra rörlig bild.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: