Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskap och Relationer

Skapad 2016-08-18 11:21 i Eklanda Torgs förskola Mölndals Stad
Förskola
Vänskap och relationer

Innehåll

Målbeskrivning på avdelningsnivå

  • Vad?

Vi vill ha en harmonisk och trygg barngrupp, bygga trygga relationer till varandra och till sig själva i allt samspel. Vi vill att barnen ska känna tillit till sin egen förmåga och sin egen person.

  • Varför?

 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

- öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

- förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning

- förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

- respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

- utvecklar sin identitet och känner trygghet i den

- utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

- utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

- utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

- utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

 

  • Hur?

- Genom att låta barnen uppleva olika uppleva olika typer av sammarbetsövningar, utforska olika typer av gemenaskap, sammarbetsmålningar, hur vi är som vänner, vem är jag och vad tycker jag, genom att prata om känslor, hur känner jag i olika situationer och upplever vi samma känslor och vem är jag i förhållande till min omvärld.

- Aktivt arbeta med plan mot diskriminering och kränkande behandling , Lika värde planen.

- Vi arbetar aktivt för att värna om miljön, lära barnen respekt för allt levanade och omsorg om sin närmiljö.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: