Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 5

Skapad 2016-08-18 12:03 i Hannaskolan Grundskolor
Eleverna kommer att arbeta med olika moment samt material i bilden under året. Vi kommer att arbeta med "perspektiv", få ett djup i bilden. Vi kommer samtala om konstens utveckling från 1400-talet fram tills idag. Eleverna kommer att få forska om olika konstnärer samt replikera deras mest kända verk.
Grundskola 5 – 9 Bild

Bild åk 5

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Klicka på den här texten så kommer knappen "Koppla" fram under rubriken. Där väljer du de mål ur läroplanens kap 1 och 2 som du vill fokusera på.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Klicka på den här texten så kommer knappen "Koppla" fram under rubriken. Där väljer du de mål ur kursplanerna som du vill fokusera på. 

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Klicka på den här texten så kommer knappen "Koppla" fram under rubriken. Där väljer du det centrala innehåll som du vill fokusera på.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Konkretiserade mål

 • Du kan skapa enkla bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du kan förmedla ett budskap i dina bilder.
 • Du kan använda olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck i dina bilder.
 • Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement.
 • Du kan hjälpa till att utveckla idéer inom olika områden.
 • Du kan hjälpa till med att ge förslag på och välja arbetsätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
 • Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation.
 • Du kan med enkla omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med olika material och testa på olika moment som exempelvis att arbeta med "perspektiv", få ett djup i bilden. Vi kommer samtala om konstens utveckling från 1400-talet fram tills idag.
Eleverna kommer att få forska parvis om olika konstnärer samt replikera deras mest kända verk.

Begrepp

 • Perspektiv
 • Konstnär
 • Konst
 • Utvecknling

Bedömning

 • Du är aktiv på lektionerna och deltar/tar ansvar för ditt bildarbete.
 • Du deltar på gemensamma diskussioner
 • Du tar reda på fakta och är noggan i din "forskning"
 • Du deltar i grupparbetet (bidrar) samt redovisar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: